Mobile Logo İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Dış Kaynaklı Dökümanlar
Stratejik plan için tıklayınız
Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu için tıklayınız
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu için tıklayınız
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği için tıklayınız
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu için tıklayınız
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu için tıklayınız
6245 Sayılı Harcırah Kanunu için tıklayınız
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı