Dilekçe ve Formlar
DİLEKÇELER
Harç İade Dilekçesi (Sehven Fazla Yatıran Öğrenciler İçin) TIKLAYINIZ.
FORMLAR
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Topluluk Kuruluş Formları:
1- Kuruluş Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
2- Danışman Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
3- Kurucu Üye Listesi Formu İçin TIKLAYINIZ.
4- Geçici Yönetim Kurul Formu İçin TIKLAYINIZ.
5- Yıllık Faaliyet Plan Formu İçin TIKLAYINIZ.
6- Topluluk İç Yönerge Formu İçin TIKLAYINIZ.
7- Genel Kurul Katılımcı Formu İçin TIKLAYINIZ.
8- Genel Kurul Sonuç Bildirimi Formu İçin TIKLAYINIZ.
9- Kurul Listeleri Formu İçin TIKLAYINIZ.

Topluluk Güncelleme Formları:
1- Güncelleme Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
2- Güncelleme Danışman Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
3- Güncelleme Üye Listesi Formu İçin TIKLAYINIZ.
4- Güncelleme Yıllık Faaliyet Plan Formu İçin TIKLAYINIZ.
5- Topluluk İç Yönerge Formu İçin TIKLAYINIZ.
6- Genel Kurul Katılımcı Formu İçin TIKLAYINIZ.
7- Genel Kurul Sonuç Bildirimi Formu İçin TIKLAYINIZ.
8- Kurul Listeleri Formu İçin TIKLAYINIZ.

Topluluk Etkinlik Formları:
1- Etkinlik Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
2- Etkinlik Değerlendirme Formu İçin TIKLAYINIZ.
3- Etkinlik Katılım Taahhütnamesi İçin TIKLAYINIZ.
4- Öğrenci Konseyi Etkinlik Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.

Topluluk Diğer Formlar:
1- Yıl Sonu Faaliyet Raporu Formu İçin TIKLAYINIZ.
2- Öğrenci Topluluk Sponsorluk Formu İçin TIKLAYINIZ.
3- Üye Kayıt Formu İçin TIKLAYINIZ.
 
Kısmi Zamanlı Çalışma Formları
1- Kısmi Zamanlı Çalışma Öğrenci Talep Formu İçin TIKLAYINIZ.
2- Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
3- Kısmı Zamanlı Öğrenci Aylık Devam Çizelgesi TIKLAYINIZ.
4- Kısmı Zamanlı Çalışacak Öğrenci Listesi İçin TIKLAYINIZ.
5- Kısmı Zamanlı Çalışma Sözleşmesi İçin TIKLAYINIZ.
6- Kısmı Zamanlı Öğrenci Puantaj Cetveli İçin TIKLAYINIZ.
7- Kısmı Zamanlı Öğrenci İşe Başlayan ve İşten Ayrılan Öğrenci Listesi İçin TIKLAYINIZ.

Beslenme Bursu Formları
Beslenme Bursu Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.

KVKK Birim Formları
1-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Süreci Danışan Açık Rıza Metni içinTIKLAYINIZ
2-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Süreci Danışan Aydınlatma Metni için TIKLAYINIZ
3-Burs Süreci İlgili Kişi Açık Rıza Metni için TIKLAYINIZ
4-Burs Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni için TIKLAYINIZ
5-Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Sözleşme Süreci İlgili Kişi Açık Rıza Metni için TIKLAYINIZ.
6-Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Sözleşme Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni için TIKLAYINIZ
7-Topluluk Kurma Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni için TIKLAYINIZ.
8-Evrak Teslim ve Tesellüm Formu için TIKLAYINIZ
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı