Harç Hizmetleri
2023-2024 AKADEMİK YILI KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

HARÇ ÜCRETİ İADE İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Harç tahsilatı; Akademik Takvimde belirtilen harç tahsilatı tarihleri arasında Halkbank şubelerinden öğrenci numarası ile veya Halkbank internet bankacılığı Ödemeler/Fatura ve Kurum Ödemeleri/Eğitim/Bayburt Üniversitesi/Öğrenci numarası ile yapılabilecektir.

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri, Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar uyarınca belirlenmektedir.

* Kayıt donduran/izinli sayılan öğrencilerden kayıt dondurduğu dönemler için katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim öğrencileri ile okudukları programın normal öğrenim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri katkı payı ödemeyeceklerdir.

ANCAK; hazırlık sınıfı programı hariç olmak üzere; önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarından normal program süreleri sonunda mezun olamayan birinci öğretim öğrencilerinden öğrenci katkı payı alınır.

* Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan ikinci öğretim öğrencileri program süreleri gözetilmeden öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir.

* Hazırlık sınıfı okuyacak ikinci öğretim öğrencileri kayıtlı olduğu fakültenin/yüksekokulun öğrenim ücretini öder. Hazırlık sınıfını ikinci yıl tekrarlayan birinci öğretim öğrencilerinden ikinci yıl katkı payı alınır.

* Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.

* İkinci öğretim programlarında ilk % 10'a giren lisans ve önlisans öğrencileri, birinci öğretim katkı payı miktarı kadar öğrenim ücreti öderler.

* Mühendislik, ilahiyat ve sağlık alanında lisans tamamlama olan birinci öğretim öğrencileri program süreleri gözetilmeden ikinci öğretim öğrenim ücretini öderler.

* İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına geçiş yapan öğrenciler ile merkezi yerleştirme puanı ile ikinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olur.

* Af kapsamından yararlanarak eğitime dönen öğrencilerin daha önce almış oldukları eğitim dönemleri dikkate alınarak katkı payı/öğrenim ücretleri belirlenmektedir.

* Şehitlerimiz ve Gazilerimizin eş ve çocukları olan öğrencilerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edecekleri "Haksahiplik Belgesi" ni veya şehit ve gazi çocuğu olduğunu askerlik şubelerinden veya emniyet müdürlüklerinden alacakları belge ile beyan etmeleri halinde katkı payı / öğrenim ücreti ödemezler. (Kayıt döneminde belgelerin aslının getirilmesi gerekir.)

* Engelli öğrencilerden; Engelli olduğuna dair "Sağlık Kurulu Raporu" getiren öğrencilere, ödemesi gereken Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarından özürlülük oranı kadar indirim yapılır. (Kayıt döneminde Sağlık Kurulu Raporu'nun aslının getirilmesi gerekir.) Birinci Öğretim Olup, "Sağlık Kurulu Raporunu" ibraz eden engelli öğrenciler normal öğretim süresi sonunda da katkı payı ödemezler.

* Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurt dışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kurumlarının mevzuatına tabidir. Üniversitemiz öğrencileri olup, Erasmus, Mevlana veya Farabi nedeniyle yurtdışı ve diğer üniversitelerden ders alan öğrenciler katkı payını üniversitemize ödeyeceklerdir.

* Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yılsonunda öğrenci katkı payı alınmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimiz; Anadal programının 1-8. dönemlerinde katkı payından muaftır. Anadal programının 9. ve 10. dönemlerinde; Anadal ve ÇAP kaydı var ise Anadal için katkı payı ücreti ödenir. Sadece ÇAP kaydı var ise hiçbir ücret ödenmez. Anadal programının 11 ve yukarı. dönemlerinde Anadal ve ÇAP kaydı var ise Anadal ve ÇAP için öğrenci katkı payı ödenir. Sadece ÇAP kaydı var ise ÇAP için öğrenci katkı payı ödenir.

* Eğitim alacağı dönemde tek dersinden dolayı derse yazılmayıp, sadece “Tek Ders Sınavına Giren” öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemez.

* Normal program süresi içerisinde veya dışında öğrenimini tamamlamış, derse bağlı olmadan sadece Zorunlu Stajı kalmış öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemez. Ancak " Bitirme ödevi, Bitirme çalışması, Proje, Mesleki Uygulama vb." olarak ders gören normal program süresini aşan birinci öğretim öğrencileri ile program süresi gözetilmeden ikinci öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

* Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti geri ödenmez.

* Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan yabancı uyruklu öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulunun Kararlarına göre katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye tabidirler.

* Cari Hizmet Maliyetinin 3. maddesinin 2. fıkrası gereğince Üniversitemize Uluslararası öğrenci kabul kontenjanlarından kayıt yaptıracak yabancı uyruklu öğrencilerden ailesi ve kendisi Türkiye’de ikamet izni almış olanlardan; aynı aileye mensup birden fazla öğrencinin devlet yükseköğretim kurumlarında eğitime devam etmesi durumunda bu öğrencilerden kayıtlı oldukları programlar için belirlenen öğrenim ücretlerine, %25 indirim yapılır.

* Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan ve öğrenimine devam etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti ve Akraba Topluluğu öğrencilerinden Türkiye Burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. Ancak, Devlet Burslusu kapsamından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş nedeniyle çıkarılan öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından birinci ve ikinci öğretim esaslarına, diğer nedenlerle bursluluğu kesilen Türkiye Burslusu Öğrencileri, Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunun Kararlarına ve belirlediği katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye tabidirler.

* Cari Hizmet Maliyetinin Geçici Maddesinin 2. Fıkrasında 2021-2022 eğitim öğretim yılından önce Suriye uyruklu öğrenciler hakkında 3.maddenin 1.fıkrası hükümlerinin uygulanmayacağı, bu öğrencilerin öğrenim ücreti bakımından birinci öğretim için katkı payı (öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücretlerinin bu öğrenciler adına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanmaya devam edileceği ) ikinci öğretim için ise öğrenim ücreti esaslarına tabi oldukları belirtilmiştir.

* Öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti ile ilgili işlemler Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücreti iadesi isteyen öğrenciler ve ödeme bilgilerinde sorun olan öğrenciler, sorunlarının çözümü için bu birime başvurabilirler.

İletişim: 0458 211 62 49

E-Mail: sks@bayburt.edu.tr

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı