Mevzuat

KANUNLAR
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İçin TIKLAYINIZ.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İçin TIKLAYINIZ.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İçin TIKLAYINIZ.
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İçin TIKLAYINIZ.
5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun İçin TIKLAYINIZ.


YÖNETMELİKLER

Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Uygulama Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ.

YÖNERGELER
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılma Yönergesi İçin TIKLAYINIZ.
Öğrenci Beslenme Bursu Yönergesi İçin TIKLAYINIZ.
Spor Yönergesi İçin TIKLAYINIZ.
Öğrenci Toplulukları Yönergesi İçin TIKLAYINIZ.

 

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı