Kısmi Zamanlı Çalışma ve Beslenme Bursu
BESLENME BURSU
Her akademik yılın başında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ıncı maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin bir öğün yemek ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Beslenme Bursu Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
Beslenme Bursu Yönergesi İçin TIKLAYINIZ.
Beslenme Bursu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular İçin TIKLAYINIZ.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA

Bayburt Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerimizin 2547 sayılı Kanunun 46. Maddesine göre, kişisel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda okul dönemlerindeki boş zamanlarını değerlendirerek iş kazası ve meslek hastalıkları riskine karşı sosyal güvence altında çalışmalarını sağlamak, becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve diğer taraftan da öğrenim giderlerini karşılamaya çalışan öğrencilerimizin aylık gelirlerine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi ayda en çok 30 saattir. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya diğer birimler, öğrencilerin çalışmış oldukları aya ait puantajları her ayın 5’i mesai saati bitimine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gönderirler.

SGK işlemleri dolayısıyla tek bir bordro hazırlanma zorunluluğundan dolayı ödemenin hazırlanması için tüm puantajların Başkanlığımıza ulaşmasından hemen sonra ödeme çalışmalarına başlanır. Bu puantajlarda yer alan çalışma saatlerine göre en kısa zamanda (en geç her ayın 20’sine kadar) ödemeler hazırlanır ve Strateji Daire Başkanlığı’na gönderilir ve oradaki işlemlerden sonra ücretler öğrencilerin hesabına yatırılır.

Hazırlanan puantajların Başkanlığımıza geç ulaştırılması ödeme hazırlığına başlanamaması anlamına gelmektedir ki, iletilen puantajlardaki en küçük bir eksiklik ya da hata, ödemelerin bir bütün olarak aksamasına sebep olacağından birimlerimizin titizlikle hareket etmeleri gerekmektedir.

Kısmi Zamanlı Olarak Çalışmaya Hak Kazanan Öğrencilerden İstenen Belgeler
Kısmi zamanlı olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerin aşağıdaki listede yer alan evrakları eksiksiz olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim etmeleri ve sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

1- Adli Sicil Kaydı (E-devlet sistemi üzerinden veya Adliyeden temin edilebilmektedir.)
2- Aile Durum Bildirimi (Form için TIKLAYINIZ.)
3- Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya Öğrenci Bilgi Sisteminden temin edilebilmektedir.)
4- Halkbank'a ait IBAN Makbuzu ( Halkbank şubeleri veya ATM'sinden temin edilebilmektedir.)
5- T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
6- SGK İlişik Taahhütmasi (Taahhütname İçin TIKLAYINIZ.)

İlgili Formlar;
Form-1: Kısmi Zamanlı Çalışma Öğrenci Talep Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form-2: Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form-3: Kısmı Zamanlı Öğrenci Aylık Devam Çizelgesi TIKLAYINIZ.
Form-4: Kısmı Zamanlı Çalışacak Öğrenci Listesi İçin TIKLAYINIZ.
Form-5: Kısmı Zamanlı Çalışma Sözleşmesi İçin TIKLAYINIZ.
Form-6: Kısmı Zamanlı Öğrenci Puantaj Cetveli İçin TIKLAYINIZ.
Form-7: Kısmı Zamanlı Öğrenci İşe Başlayan ve İşten Ayrılan Öğrenci Listesi İçin TIKLAYINIZ.

Kısmi Zamanlı Çalışma El Kitabı İçin TIKLAYINIZ.
Kısmi Zamanlı Çalışma Yönergesi İçin TIKLAYINIZ.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı