Değerleri

Hukukun üstünlüğü, insan hakları, toplumsal değerler, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı, bilimsel etik kurallar, yaratıcı düşünce ve sürekli gelişime açık olmak, üretilen bilgi/beceri ve hizmette kalite, akademik, idari personel, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti, performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi, sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık olarak sıralanabilir.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı