Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Sporda Çocukların Güvenliğini Destekleyen Proje Ortaklığımız, AB'den 250 Bin Euro Finansman Alacak

Üniversitemizin ortağı olduğu "Protecting Children in Sport: Developing Safe and Inclusive Sport Organizations (PCSOS)" isimli Erasmus+ projesi, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından yürütülecek. Bu proje, Avrupa Birliğinin destek programı kapsamında Brüksel merkezli AB Hakem Heyeti tarafından değerlendirilerek 250 Bin Euro finansmana hak kazandı. Proje ortaklığımız, üniversitemizin Erasmus+ kapsamında büyük iş birliği projelerinden ilkini gerçekleştirme fırsatını sunuyor.

Yürütücülüğünü TBBDF Başkanı kimliğiyle Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in ve koordinatörlüğünü Sosyal Bilimler MYO’dan Öğr. Gör. Onur Akman’ın üstleneceği projede; Üniversitemiz ortaklığı adına yürütücülüğünü Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Ferhat GÜDER ve Doç. Dr. Hayri AKYÜZ üstlenecek. TBBDF ve Üniversitemizin yanı sıra CBI (İsviçre), ASFAS (Sırbistan), Ovidius University of Constanța (Romanya) ve ZSC (Hırvatistan) gibi uluslararası ortakların destekleriyle yürütülecek büyük iş birliği projesi, Brüksel Merkezli AB'nin en yüksek proje finansman desteklerinden birini elde etti

PCSOS projesi, spor organizasyonlarına çocuk koruma programı oluşturma ve sporda güvenli bir ortam sağlama konusunda kapasite geliştirme hedefiyle yola çıkıyor. Projenin paydaşları arasında yer alan Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) ve TBBDF Başkanı olan proje yürütücüsü Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, proje hakkında şunları ifade etti:

"Uluslararası ve ulusal federasyonlar düzeyinde büyük çaplı bir girişim olarak başlattığımız bu spor yönetimi projesi, sürdürülebilir nesiller için gereken güven ve kapsayıcılık ilkelerini ölçme ve kullanma konusunda etkili çözümler arayacak. Bayburt Üniversitesi olarak bütünleştiğimiz spor kültüründe artık küresel ve disiplinler arası sorun çözümlerine katkıda bulunuyoruz. Çocukların sağlıklı ve güvenli yetişmesi adına, ideal toplumsallaşma, değerler eğitimi, başarılı bireyselleşme, kendini gerçekleştirme, ait olma, tasarım düşünme ve eşitlik duygusunu kapsayan projemiz, sporun iyileştirici ve bütünleştirici gücünden faydalanacak. Bugünün dünyasında çocuk gelişimi için var olan sorunlara nitelikli çözümler sunmayı hedefliyoruz. Sporu, çocukların kendilerini, hayatı ve geleceği güvenle kavrama ve toplumsal yaşamda faydalı katkılarda bulunma şeklinde modelleyeceğiz. Sporda rekabetten önce katılımı teşvik eden bu anlayışla hareket ediyoruz. Proje sonuçlarını ulusal ve uluslararası yeni projeler için temel bilgi olarak kullanarak geniş bir etki yaratmayı planlıyoruz. Tüm proje ortaklarımıza ve Avrupa Birliği'ne katkıları için teşekkür ederim.”

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı