"AK Parti’nin Suriye-li Poltikası: 24 Haziran 2018 Seçim Beyannamesi Üzerinden Bir Değerlendirme", İsmail Dursunoğlu, Tuğçe Hisoğlu, (26.09.2019-28.09.2019), 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, 2019
Tuğçe Hisoğlu Koç
Bildiri
"Türkiye’de Kamunun Digital Dönüşümü Sürecinde İzlediği Siber Güvenlik Politikaları", İsmail Dursunoğlu, Tuğçe Hisoğlu, (18.04.2019-20.04.2019), Kaysem13, 2019
Tuğçe Hisoğlu Koç
Bildiri
"Milli Eğitim Bakanlığı", Okul Müdürlüğü, 2010-2017, Kamu
Sinan Yazıcı
Diğer
"Milli Eğitim Bakanlığı", Okul Müdür Yardımcılığı, 2006-2010, Kamu
Sinan Yazıcı
Diğer
"Milli Eğitim Bakanlığı", Öğretmenlik, 1999-2006, Kamu
Sinan Yazıcı
Diğer
"Siyasi Tarih ıı", Lisans, Türkçe, 3
Sinan Yazıcı
Ders
"Yönetim Bilimi ıı", Lisans, Türkçe, 3
Sinan Yazıcı
Ders
"Türk Siyasal Hayatı", Lisans, Türkçe, 3
Sinan Yazıcı
Ders
"Hukukun Temel Kavramları", Lisans, Türkçe, 3
Sinan Yazıcı
Ders
"Siyasi Tarih ı", Lisans, Türkçe, 3
Sinan Yazıcı
Ders
"Kamu Yönetimi ve Halkla İlişkiler", Lisans, Türkçe, 1
Sinan Yazıcı
Ders
"İdare Hukuku", Lisans, Türkçe, 3
Sinan Yazıcı
Ders
"Yönetim Bilimi ı", Lisans, Türkçe, 3
Sinan Yazıcı
Ders
"Türk Kamu Yönetimi", Lisans, Türkçe, 6
Sinan Yazıcı
Ders
"Siyasi Düşünceler Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 6
Sinan Yazıcı
Ders
"Siyasi Tarih ıı", Lisans, Türkçe, 6
Sinan Yazıcı
Ders
"Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar", Lisans, Türkçe, 6
Sinan Yazıcı
Ders
"Devlet Teorileri", Lisans, Türkçe, 6
Sinan Yazıcı
Ders
"Siyasi Düşünceler Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 6
Sinan Yazıcı
Ders
"Siyasi Tarih ı", Lisans, Türkçe, 6
Sinan Yazıcı
Ders
"Uygarlık Tarihi", Lisans, Türkçe, 3
Sinan Yazıcı
Ders
"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBAR İLİŞKİSİNİ İNCELEME: (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ )", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.05.2018-17.12.2018, 3586 TÜRK LİRASI
Sinan Yazıcı
Proje
"4. Sanayi Devrimi ve Kamu Yönetimi Disiplini", Sinan Yazıcı, (01.11.2017-04.11.2017), Kayfor 15 Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları, 2017
Sinan Yazıcı
Bildiri
"2007 Cumhurbaşkanlığı Seçim Krizi ve E-Muhtıra", İsmail Dursunoğlu, Sinan Yazıcı, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslarası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Sinan Yazıcı
Bildiri
"Kentleşme ve Kente Uyum: Ankara Güventepe Mahallesi Örneği", Sinan Yazıcı, (07.09.2018-09.09.2018), Kentfor, 2018
Sinan Yazıcı
Bildiri
"Göç ve Eğitim", Sinan Yazıcı, Nikolin Agallija (12.10.2017-14.10.2017), Kayes, 2017
Sinan Yazıcı
Bildiri
"DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMIN ARAKESİTİNDE TODAİE VE KAMUPERSONELİ", Sinan Yazıcı, (21.02.2019-23.02.2019), Kayfor 16, 2019
Sinan Yazıcı
Bildiri
"Dünden Bugüne Türk Devlet Geleneği ve Karar Alma Mekanizması", Sinan Yazıcı, İsmail Dursunoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Sinan Yazıcı
Bildiri
"Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu ile Mücadelede Belediyelerin Rolü", Sinan Yazıcı, Nikolin Agallija (20.12.2018-22.12.2018), Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler, 2018
Sinan Yazıcı
Bildiri
"OSMANLI CİHAN DEVLETİ’NDEN OSMANLI DEVLETİNE KURUMSALDEĞİŞİM", Sinan Yazıcı, (06.12.2019-08.12.2019), Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019
Sinan Yazıcı
Bildiri
"BÜYÜMENİN EŞİĞİNDEN KÜÇÜLMEYE GÖÇ VEREN KENTLER: BAYBURT AYDINTEPE İLÇESİ ÖRNEĞİ", Sinan Yazıcı, (28.09.2017-30.09.2017), Kaysem 11, 2017
Sinan Yazıcı
Bildiri
"SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, BÖLÜM TERCİHLERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN VE TERCİH EDİLEN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Sinan Yazıcı, Nikolin Agallija (15.11.2019-17.11.2019), 7th International Symposium on Academic Studies in Educational And Socialsciences, 2019
Sinan Yazıcı
Bildiri
"MODERNİZMİN ELEŞTİRİSİ YA DA BİR RUH MACERASI", Sinan Yazıcı, (07.11.2019-09.11.2019), II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019
Sinan Yazıcı
Bildiri
"MADDE BAĞIMLILIĞI VE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KAMU KURUMLARI", Sinan Yazıcı, Nikolin Agallija (18.04.2019-20.04.2019), Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (kaysem 13), 2019
Sinan Yazıcı
Bildiri
"ARNAVUTLUK’UN DEMOKRATİKLEŞME REFORMLARININ İNSAN HAKLARINAYANSIMASI", Sinan Yazıcı, Nikolin Agallija (05.12.2019-06.12.2019), 4. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu, 2019
Sinan Yazıcı
Bildiri
"MISIR’DA DEVLETİN OLUŞUMU VE ANAYASAL GELİŞMELER", Sinan Yazıcı, (06.12.2019-08.12.2019), Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019
Sinan Yazıcı
Bildiri
"ARNAVUTLUK’UN DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA YAPILAN REFORMLAR HAKKINDA ARNAVUTLUK HALKININ DÜŞÜNCELERİ", Sinan Yazıcı, Nikolin Agallija, Journal of Socıal And Humanıtıes Scıences Research, 2017
Sinan Yazıcı
Makale
"TERSİNE GÖÇ EĞİLİMİ ESENYURT ÇINAR MAHALLESİ ÖRNEĞİ", Sinan Yazıcı, Nikolin Agallija, Journal of Socıal And Humanıtıes Scıences Research, 2017
Sinan Yazıcı
Makale
"KENTLERDEKİ GÖÇ EĞİLİMİ (Bayburt Aydıntepe İlçesi Örneği)", Sinan Yazıcı, Socıal Scıences Studıes Journal, 2017
Sinan Yazıcı
Makale
"SANAYİ - ENDÜSTRİYEL TOPLUMDA ÇALIŞMA ETİĞİ DEĞERLERİNİN ANALİZİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ", Sinan Yazıcı, Nikolin Agallija, International Journal of Disciplines ın Economics And Administrative Sciences Studies (ıdeastudies), 2017
Sinan Yazıcı
Makale
"GÖÇ VEREN KENTLERDE EĞİTİME BAKIŞ: BAYBURT ÖRNEĞİ", Sinan Yazıcı, The Journal of Academic Social Sciences, 2017
Sinan Yazıcı
Makale
"KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBAR İLİŞKİSİ", Fetullah Battal, Sinan Yazıcı, Ertuğrul Çınar, Şenol Kılıçaslan, Journal of Turkish Studies, 2018
Sinan Yazıcı
Makale
"Türk Demokrasi Hayatında Askeri Uyarılar: 1971-2007 Muhtıralarının Karşılaştırma", İsmail Dursunoğlu, Sinan Yazıcı, Journal of Turkish Studies, 2018
Sinan Yazıcı
Makale
"KAMU YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN TOPLUMSAL ALGISI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI", Sinan Yazıcı, Avrasya Uluslararası Arştırmalar Dergisi, 2018
Sinan Yazıcı
Makale
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Toplumsal Algısının Bazı Değişkenlere Göre İnce", Sinan Yazıcı, Journal of Turkish Studies, 2018
Sinan Yazıcı
Makale
"İnovasyon, Rekabet ve Devlet", Sinan Yazıcı, Journal of Turkish Studies, 2018
Sinan Yazıcı
Makale
"TARİHSEL SÜREÇTEN GÜNÜMÜZE MECLİSİN, DEVLET YÖNETİMİ VE KARAR ALMA ÜZERİNE ETKİSİ", Sinan Yazıcı, İsmail Dursunoğlu, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
Sinan Yazıcı
Makale
"A THEORETICAL AND CONCEPTUAL ANALYSIS AT THE CRUX OF DEVOLUTION FROM WILD CAPTALISM TO CYBER CAPITALISM FOR THE PROBLEM OF MONOLITHIC STRUCTURE OF GOVERNMENT AGENCIES IN TURKEY", Sinan Yazıcı, Ahmet Efe, Journal of Business in The Digital Age, 2019
Sinan Yazıcı
Makale
"19.Yüzyılda Mısır da Devletin İnşası (Osmanlı Cihan Devletinden Modern Dünya Sistemine)", Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, 978-975-8918-73-7, Bilimsel Kitap
Sinan Yazıcı
Kitap
"Kamu Yönetimi Ansiklopedisi", Sanayi Devrimi, Astana yayınları, Yasemin Mahmur Işıkçı, 978-605-9623-62-9, 651-657, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü
Sinan Yazıcı
Kitap