"Boğazlıyan Belediyesi", Veteriner Hekim, 2013-2017, Kamu
Nursafa İşcan
Diğer
"Bölüm Başkanı"
Nursafa İşcan
Yöneticilik
"Klinik Alet ve Malzeme Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Temel Klinik Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Cerrahi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Klinik Alet ve Malzeme Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Hayvan Refahı", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Klinik Alet ve Malzeme Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Cerrahi", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Klinik Uygulamalar", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Hayvan Refahı", Önlisans, Türkçe, 3
Nursafa İşcan
Ders
"Bilişim Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 2
Nursafa İşcan
Ders
"Demirözü MYO Veterinerlik Bölümü Alt Yapısının Kurulması Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer (ulusal), Tamamlandı, 17.05.2018-17.02.2019, 200000 TÜRK LİRASI
Nursafa İşcan
Proje
"Demirözü MYO Veterinerlik ve Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerinin Alt Yapılarının Kurulması Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer (ulusal), Tamamlandı, 17.05.2018-17.02.2019, 45000 TÜRK LİRASI
Nursafa İşcan
Proje
"Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı", Ziraat Mühendisi, 2011-2015, Sivil Toplum Kuruluşu
Seval Kurtoğlu
Diğer
"Veteriner Halk Sağlığı", Önlisans, Türkçe, 3
Seval Kurtoğlu
Ders
"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 3
Seval Kurtoğlu
Ders
"iş Sağlığı ve Güvenliği", Önlisans, Türkçe, 3
Seval Kurtoğlu
Ders
"Genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 3
Seval Kurtoğlu
Ders
"Organik Hayvansal Üretm", Önlisans, Türkçe, 3
Seval Kurtoğlu
Ders
"iş Sağlığı ve Güvenliği", Önlisans, Türkçe, 3
Seval Kurtoğlu
Ders
"Genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 3
Seval Kurtoğlu
Ders
"Toprağın Elleri Pazara Uzanıyor", Proje Koordinatörü, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 01.12.2011-01.08.2012, 104.650 TÜRK LİRASI
Seval Kurtoğlu
Proje
"Toprağın Elleri Pazara Uzanıyor-2-", Eğitmen, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 30.11.2012-30.07.2013, 65.190 TÜRK LİRASI
Seval Kurtoğlu
Proje
"Bayburt ilinde organik hayvancılığının gelişştirilmesi ve yaygınlaştırılması", Proje Koordinatörü, Bayburt Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 21.05.2014-03.03.2015, 93.400 TÜRK LİRASI
Seval Kurtoğlu
Proje
"DETERMINING THE FACTORS AFFECTING BREAD CONSUMPTION IN ERZURUM PROVINCE", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (25.04.2018-27.04.2018), Ugap ’xx2018, 2018
Seval Kurtoğlu
Bildiri
"The Role of Turkey in the World Hazelnut Production and Exporting", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (03.10.2018-07.10.2018), Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Konferansı (ıcofaas 2018), 2018
Seval Kurtoğlu
Bildiri
"A Research for Increasing Producer Income and Yield in the Tea Production: The Case of Artvin Province", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek (09.05.2018-12.05.2018), Uluslararası Tarım Kongresi, 2018
Seval Kurtoğlu
Bildiri
"KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLARIN FAKTÖR VE PROBİT ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ: RİZE İLİ ÖRNEĞİ", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek (03.05.2018-05.05.2018), Isabmer Sempozyumu, 2018
Seval Kurtoğlu
Bildiri
"Estimation of Egg Production in Turkey for Years between 2018 and 2025 with ARIMA Model", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (03.10.2018-07.10.2018), Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvan Bilimleri Konferansı (ıcofaas 2018), 2018
Seval Kurtoğlu
Bildiri
"DETERMINATION OF THE FACTORS THAT EFFECT CONSUMER PREFERENCE FOR APPLE VARIETY IN ERZURUM PROVINCE", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek (25.04.2018-27.04.2018), Ugap 2018, 2018
Seval Kurtoğlu
Bildiri
"Analysis of Factors Affecting Consumers in UHT Milk Consumption: The Case Study of Erzurum", Ahmet Semih Uzundumlu, Avni Birinci, Seval Kurtoğlu, (09.05.2018-12.05.2018), Uluslararası Tarım Kongresi, 2018
Seval Kurtoğlu
Bildiri
"A RESEARCH ON INCREASING EFFICIENCY IN KIWIFRUIT PRODUCTION: THE CASE OF RIZE PROVINCE", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (25.04.2018-27.04.2018), Ugap ’xx2018, 2018
Seval Kurtoğlu
Bildiri
"ERZURUM DA YAŞAYAN BİREYLERİN TATİLE GİTME VE KIRSAL TURİZME BAKIŞI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (19.12.2019-21.12.2019), I.uluslararası Kış Turizmi Kongresi, 2019
Seval Kurtoğlu
Bildiri
"ERZURUM DA YAŞAYAN FERTLERİN PALANDÖKEN DAĞINA GİTME DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, (19.12.2019-21.12.2019), 1.uluslararası Kış Turizmi Kongresi, 2019
Seval Kurtoğlu
Bildiri
"Analysis of Factors Affecting Consumers in UHT Milk Consumption: The Case Study of Erzurum.", Ahmet Semih Uzundumlu, Avni Birinci, Seval Kurtoğlu, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2018
Seval Kurtoğlu
Makale
"Kivi Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Temel Sorunların Faktör ve Probit Analizleri ile Belirlenmesi: Rize İli Örneği", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Kübra Bilgin, Nur Ertek, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2018
Seval Kurtoğlu
Makale
"Future of Fig Product in Turkey", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Muhammet Emre Öksüz, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2018
Seval Kurtoğlu
Makale
"Kivi Üretiminde Verimi Artırmaya Yönelik Bir Araştırma: Rize İli Örneği", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Kübra Bilgin, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018
Seval Kurtoğlu
Makale
"Erzurum İlinde Tüketicilerin Elma Çeşidi Tercihi Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018
Seval Kurtoğlu
Makale
"Erzurum İli’nde Ekmek Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi.", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Betül Zehra Yıldırım, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018
Seval Kurtoğlu
Makale
"Çay Üretiminde Üretici Geliri ve Verimi Artırmaya Yönelik Bir Araştırma: Artvin İli Örneği", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Simge Karayar, Nur Ertek, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2019
Seval Kurtoğlu
Makale
"Türkiye’nin 2018-2025 Dönemindeki Yumurta Üretiminin ARIMA Modeliyle Tahmini.", Seval Kurtoğlu, Ahmet Semih Uzundumlu, Abdulbaki Bilgiç, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019
Seval Kurtoğlu
Makale
"ERZURUM İLİNDE TÜKETİLEN EN UYGUN ELMA ÇEŞİDİNİN BELİRLENMESİ", Ahmet Semih Uzundumlu, Seval Kurtoğlu, Nur Ertek, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
Seval Kurtoğlu
Makale
"Tolsa Turkey Madencilik", Sorumlu Yönetici Veteriner Hekim, 2014-2016, Ticari (özel)
Sadık Çıvracı
Diğer
"Suni Tohumlama ve Doğum Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Sadık Çıvracı
Ders
"Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları", Önlisans, Türkçe, 3
Sadık Çıvracı
Ders
"Yem Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Sadık Çıvracı
Ders
"Klinik Uygulamalar", Önlisans, Türkçe, 3
Sadık Çıvracı
Ders
"Suni Tohumlama ve Doğum Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3
Sadık Çıvracı
Ders