"Effect of Thin Metallic Layers on the Refractive Index of a Multilayer System", Ahmet Teber, Bekir Aktas, Rauf Suleymanli, A.rahman Ozturk, Chınese Physıcs Letters, 2012
Ahmet Teber
Makale
"Knitted radar absorbing materials (RAM) based on nickel-cobalt magnetic materials", Ahmet Teber, Rajeev Bansal, Bekir Aktas, Huseyin Kavas, Ibrahim Unver, Journal of Magnetısm And Magnetıc Materıals, 2016
Ahmet Teber
Makale
"Manganese and Zinc Spinel Ferrites Blended with Multi-Walled Carbon Nanotubes as Microwave Absorbing Materials", Ahmet Teber, Kadir Cil, Turgut Yilmaz, Busra Eraslan, Dilara Uysal, Gokce Surucu, Abdul H. Baykal, Rajeev Bansal, Aerospace, 2017
Ahmet Teber
Makale
"The Measurement of Microwave Absorption Characteristics of Nanocomposites Using a Coaxial Line Technique", Ahmet Teber, Zilhicce Mehmedi, Ibrahim s Unver, Rajeev Bansal, International Journal of High Speed Electronics And Systems, 2018
Ahmet Teber
Makale
"Bayburt Üniversitesi /Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı’nın Türkiye Sıralamasında ki Yeri ve İyileştirme Çalışmalarının Etkisi", Ahmet Teber, Ahmet Karakaş, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2019
Ahmet Teber
Makale
"Preferability Ranking of Alternative Energy Resources Technology Programs in Turkey using Analytic Hierarchy Process (AHP) Method", Ahmet Teber, Ahmet Karakaş, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2019
Ahmet Teber
Makale
"Ranking Alternative Energy Resources Technology Programs in TURKEY Based on the Methods of Multi-Criteria Decision Making Analysis", Ahmet Teber, Ahmet Karakaş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020
Ahmet Teber
Makale
"Beamforming Radiation Properties of Absorbing/Transparent Zones-Added Horn Antenna", Ahmet Teber, Gazı Unıversıty Journal of Scıence, 2020
Ahmet Teber
Makale
"The Classification of Alternative Energy Sources Technology Programs in Vocational Schools of Turkey", Ahmet Teber, Ahmet Karakaş (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advance Engineering (ıcadet), 2019
Ahmet Teber
Bildiri
"Gemi Elektrotekniği", Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Teber
Ders
"Gemi Elektroniği", Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Teber
Ders
"Elektronik", Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Teber
Ders
"Elektrik ve Elektronik Bilgisi", Lisans, Türkçe, 6
Ahmet Teber
Ders
"Doğru Akım Devreleri", Önlisans, Türkçe, 4
Ahmet Teber
Ders
"Programlanabilir Denetleyiciler", Önlisans, Türkçe, 4
Ahmet Teber
Ders
"Algoritma ve Programlama (matlab)", Önlisans, Türkçe, 2
Ahmet Teber
Ders
"Elektrik ve Elektronik Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 6
Ahmet Teber
Ders
"Bayburt Üniversitesi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yazılım Koordinatörlüğü", Üye
Ahmet Teber
Üyelik
"Komisyon Üyeliği"
Ahmet Teber
Yöneticilik
"University of Connecticut, Cleanroom Facility", Cleanroom Yöneticisi, 2017-2018, Yurtdışı Üniversite
Ahmet Teber
Diğer
"EKDZ Modelinin Farklı Bina Dağılımları İçeren Senaryolara Uygulanarak Eğim Kırınımı Etkisinin Araştırılması", Mehmet Barış Tabakcıoğlu, Muhammed Reşit Çorapsız, Saü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016
Muhammed Reşit Çorapsız
Makale
"Performance Analysis of Speed Control of PMDC Motor using Fuzzy Logic Controller", Muhammed Reşit Çorapsız, Eastern Anatolian Journal of Science, 2017
Muhammed Reşit Çorapsız
Makale
"The Speed Control of DC Motor under the Load Condition using PI and PID Controllers", Muhammed Reşit Çorapsız, Hakan Kahveci, American Institute of Physics, 2017
Muhammed Reşit Çorapsız
Makale
"Detailed Analysis of DC Choppers and An Example of PMDC Motor Speed Control", Muhammed Reşit Çorapsız, Bünyamin Alım, Hakan Kahveci, Eastern Anatolıan Journal of Scıence, 2018
Muhammed Reşit Çorapsız
Makale
"Analysis and Suppressing Speed Fluctuations in Brushless DC Motors", Muhammed Reşit Çorapsız, Hakan Kahveci, Muhammed Fatih Çorapsız, Balkan Journal of Electrical And Computer Engineering, 2019
Muhammed Reşit Çorapsız
Makale
"An Experimental Study to Determine the Relationship Between Power Factor and Harmonic Distortion in Single-Phase AC Voltage Controller", Muhammed Reşit Çorapsız, Hakan Kahveci, Muhammed Fatih Çorapsız, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2020
Muhammed Reşit Çorapsız
Makale
"Voltage Control of Cuk Converter with PI and Fuzzy Logic Controller in Continuous Current Mode", Mehmet Yılmaz, Muhammed Fatih Çorapsız, Muhammed Reşit Çorapsız, Balkan Journal of Electrical And Computer Engineering, 2020
Muhammed Reşit Çorapsız
Makale
"Effective Atomic and Electron Numbers of Some Important AISI-Coded Stainless Steels at High Photon Energies", Bünyamin Alım, Muhammed Reşit Çorapsız, İbrahim Han, Lütfü Demir, (09.05.2018-12.05.2018), 3rd Internatıonal Conference on Advances ın Natural And Applıed Scıences (ıcanas 2018), 2018
Muhammed Reşit Çorapsız
Bildiri
"Energy Dependence of Mass Attenuation Coefficient for Evanohm-Precision Resistance Alloy", Bünyamin Alım, Muhammed Reşit Çorapsız, İbrahim Han, Lütfü Demir, (19.06.2018-21.06.2018), Internatıonal Conference on Physıcal Chemıstry And Functıonal Materıals (pcfm 2018), 2018
Muhammed Reşit Çorapsız
Bildiri
"Determination of Photon Shielding Parameters for Manganin Resistance Alloy", Bünyamin Alım, Muhammed Reşit Çorapsız, İbrahim Han, Lütfü Demir, (19.06.2018-21.06.2018), Internatıonal Conference on Physıcal Chemıstry And Functıonal Materıals (pcfm 2018), 2018
Muhammed Reşit Çorapsız
Bildiri
"Performance Analysis of Speed Control of PMDC Motor using Fuzzy Logic Controller", Muhammed Reşit Çorapsız, (18.04.2017-21.04.2017), 2nd Internatıonal Conference on Advances in Natural And Applied Sciences, 2017
Muhammed Reşit Çorapsız
Bildiri
"A New Approach for Eliminating Speed Fluctuation in BLDC Motors", Muhammed Reşit Çorapsız, Muhammed Fatih Çorapsız, Hakan Kahveci, (26.04.2019-27.04.2019), 6. Internatıonal Multıdıscıplınary Studıes Congress, 2019
Muhammed Reşit Çorapsız
Bildiri
"Design and Implementation of Single-Phase AC Voltage Controller with Phase Triggering Control", Muhammed Reşit Çorapsız, Hakan Kahveci, Muhammed Fatih Çorapsız, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
Muhammed Reşit Çorapsız
Bildiri
"Real-Time Distance Measurement depend on Ambient Temperature", Muhammed Reşit Çorapsız, Muhammed Fatih Çorapsız, Hakan Kahveci, (19.06.2019-22.06.2019), 4th Internatıonal Conference on Advances ın Natural Applıed Scıences, 2019
Muhammed Reşit Çorapsız
Bildiri
"The Speed Control of DC Motor under the Load Condition using PI and PID Controllers", Muhammed Reşit Çorapsız, Hakan Kahveci, (18.04.2017-21.04.2017), Internatıonal Conference on Advances ın Natural And Applıed Scıences (ıcanas 2017), 2017
Muhammed Reşit Çorapsız
Bildiri
"Minimization of Torque Ripples in Brushless DC Motors", Muhammed Reşit Çorapsız, Hakan Kahveci, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
Muhammed Reşit Çorapsız
Bildiri
"Voltage Control Strategy for DC-DC Buck Boost Converter", Muhammed Reşit Çorapsız, Hakan Kahveci, (19.06.2019-22.06.2019), 4th Internatıonal Conference on Advances ın Natural Applıed Scıences, 2019
Muhammed Reşit Çorapsız
Bildiri
"Bazı Önemli Geçiş Metal Alaşımlarının Karakterizasyonu ve Farklı Foton Enerjilerinde Bu Alaşımların Radyasyon Zırhlama Parametrelerinin Belirlenmesi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 14.05.2018-03.09.2019, 9800 TÜRK LİRASI
Muhammed Reşit Çorapsız
Proje
"Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ( Autocad )", Lisans, Türkçe, 4
Muhammed Reşit Çorapsız
Ders
"Bilgisayar Programlama (matlab)", Lisans, Türkçe, 3
Muhammed Reşit Çorapsız
Ders
"Elektrik ve Elektronik Bilgisi", Lisans, Türkçe, 3
Muhammed Reşit Çorapsız
Ders
"Bilgisayar Programlama (matlab)", Lisans, Türkçe, 4
Muhammed Reşit Çorapsız
Ders
"Elektrik ve Elektronik Bilgisi", Lisans, Türkçe, 3
Muhammed Reşit Çorapsız
Ders
"Sistem Analizi ve Tasarımı", Önlisans, Türkçe, 4
Muhammed Reşit Çorapsız
Ders
"Otomatik Kontrol", Önlisans, Türkçe, 3
Muhammed Reşit Çorapsız
Ders
"Yazılım Kurulumu ve Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Reşit Çorapsız
Ders
"Elektromekanik Kumanda Devreleri", Önlisans, Türkçe, 3
Muhammed Reşit Çorapsız
Ders
"Temel Elektrik", Önlisans, Türkçe, 4
Muhammed Reşit Çorapsız
Ders
"Temel Elektronik", Önlisans, Türkçe, 4
Muhammed Reşit Çorapsız
Ders
"Temel Elektronik", Önlisans, Türkçe, 4
Muhammed Reşit Çorapsız
Ders