Akademik Çalışmalar
""
Hümeyra İspirli
Makale
"Yüzüncü Yıl Üniversitesi", EĞİTİM FELSEFECİSİ, 1989-2010, Diğer
Necmettin Tozlu
Diğer
"Atatürk Üniversitesi", EĞİTİM FELSEFECİSİ, 1977-1989, Diğer
Necmettin Tozlu
Diğer
"Dekan"
Necmettin Tozlu
Yöneticilik
"Eğitim Açısından Gazzali`nin İlim ve Metod Anlayışı", Yüksek Lisans, Ali Gurbetoğlu
Necmettin Tozlu
Danışmanlık
"1960-1980 Arası Türk Hikayeciliğinde Yabancılaşma", Yüksek Lisans, Ömer Say
Necmettin Tozlu
Danışmanlık
"Eğitim Öğretim Sistemimizin Otorite ve Sorumluluk Açısından Değerlendirilmesi (ilk ve Orta Dereceli Okullarda)", Yüksek Lisans, Ahmet Yayla
Necmettin Tozlu
Danışmanlık
"İlköğretim Sistemimiz (1923-1950) Üzerine Yapı, Amaç ve Muhteva Yönünden Bir Tahlil", Yüksek Lisans, Hüseyin Şimşek
Necmettin Tozlu
Danışmanlık
"Eğitim Sistemimizin Şekillenmesinde İdeolojinin Yeri", Yüksek Lisans, Recep Yıldız
Necmettin Tozlu
Danışmanlık
"İlköğretimin Hukuki Temelleri (1923-1994)", Yüksek Lisans, Cem Topsakal
Necmettin Tozlu
Danışmanlık
Daha Fazla Sonuç