"GÜLERYÜZ DİDEM (2020). Evaluation of waste management using clustering algorithm in megacity Istanbul. Environmental Research and Technology, 3(3)."
Didem Güleryüz
Makale
"GÜLERYÜZ DİDEM,ÖZDEN ERDEMALP (2020). The Prediction of Brent Crude Oil Trend Using LSTM and Facebook Prophet. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi(20), 1-9."
Didem Güleryüz
Makale
"The effect of partially replacing skim milk powder with whey powder in set type yogurt manufacture", İhsan Bakırcı, Ayla Arslaner, Milchwissenschaft-milk Science International, 2007
Ayla Arslaner
Makale
"Comparison of quality characteristics of Çökelek and Lor cheeses", Arzu Kavaz Yüksel, Ayla Arslaner, İhsan Bakırcı, African Journal of Biotechnology, 2012
Ayla Arslaner
Makale
"The production of ice cream using stevia as a sweetener", Cihat Özdemir, Ayla Arslaner, Salih Özdemir, Journal of Food Scıence And Technology-mysore, 2015
Ayla Arslaner
Makale
"Yoğurt ve Sağlıklı Beslenme", Ayla Arslaner, Bilinçli Sağlıklı Yaşam Dergisi, 2016
Ayla Arslaner
Makale
"Effect of Milk Type Pasteurization and Packaging Materials on Some Physicochemical Properties and Free Fatty Acid Profiles of Tulum Cheese", Ayla Arslaner, İhsan Bakırcı, Akademik Gıda, 2016
Ayla Arslaner
Makale
"Ceviz Ezmesi ve Dut Kurusu Tozu İlavesiyle Üretilen Düşük KaloriliDondurmanın Bazı Kalite Niteliklerinin Belirlenmesi", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık, Atatürk Universityjournal of The Agricultural Faculty, 2017
Ayla Arslaner
Makale
"POTANSİYEL BİR COĞRAFİ İŞARET: SARUÇ", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018
Ayla Arslaner
Makale
"Ice-Cream Production from Lactose-Free UHT Milk", Cihat Özdemir, Ayla Arslaner, Salih Özdemir, Gencay Uğurlu, Journal of Food Science And Engineering, 2018
Ayla Arslaner
Makale
"Civil peynirde Ağır Metal Kontaminasyon Kaynağı ve Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Hüseyin Serencam, Ayla Arslaner, Müge Köse, Engineering Sciences, 2018
Ayla Arslaner
Makale
"Sütün Fonksiyonel Nitelikli Biyoaktif Bileşenleri", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019
Ayla Arslaner
Makale
"Yogurt ice cream sweetened with sucrose, stevia and honey: Some quality and thermal properties", Ayla Arslaner, Salih Özdemir, Ahmet Akköse, Mehmet Ali Salık, Czech Journal of Food Sciences, 2019
Ayla Arslaner
Makale
"Functional Ice Cream Technology", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık, Akademik Gıda, 2020
Ayla Arslaner
Makale
"BAYBURT CİVİL PEYNİRİNİN BAZI KİMYASAL, BİYOKİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE MİNERAL VE AĞIR METAL İÇERİKLERİ", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık, Gıda The Journal of Food, 2020
Ayla Arslaner
Makale
"Some Quality Properties, Mineral and Heavy Metal Composition of Wild Fruit Traditional Marmalades", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2020
Ayla Arslaner
Makale
"Erzincan Tulum Peyniri", Ayla Arslaner, Özgenur Türkmen, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2020
Ayla Arslaner
Makale
"The effects of adding Hibiscus sabdariffa L. flowers marmalade on some quality properties, mineral content and antioxidant activities of yogurt", Ayla Arslaner, İhsan Bakırcı, Mehmet Ali Salık, Journal of Food Scıence And Technology-mysore, 2020
Ayla Arslaner
Makale
"The quality characteristics and shelf life of probiotic ice cream produced with Saruç and Saccharomyces boulardii", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık, International Food Research Journal, 2020
Ayla Arslaner
Makale
"The effects of adding garlic (Allium sativum L.) on the volatile composition and qualityproperties of yogurt", Ayla Arslaner, Food Science And Technology, 2020
Ayla Arslaner
Makale
"Erzincan Tulum Peyniri", Ayla Arslaner, Özgenur Türkmen (08.11.2019-10.11.2019), 1st International Congress of The Turkish Journal Ofagriculture - Food Science And Technology, 2019
Ayla Arslaner
Bildiri
"BİYOAKTİF BİR BİLEŞEN OLARAK RESVERATROL", Ayla Arslaner, Hilal Yıldız, Zehra Türkoğlu (28.11.2016-28.11.2016), Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi, 2016
Ayla Arslaner
Bildiri
"MINERAL AND HEAVY METAL CONTENT OF CHINA AND TAŞKÖPRÜ GARLIC Allium sativum L", Hilal Yıldız, Ayla Arslaner, Özlem Çakır, (26.05.2016-30.05.2016), 2nd Internatıonal Congress of Forensıc Toxıcology, 2016
Ayla Arslaner
Bildiri
"Saruç’un Bazı kalite Nitelikleri", Ayla Arslaner, Özlem Çakır, Kübra Akşehir, (28.04.2015-30.04.2015), iç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıdakongresi, 2015
Ayla Arslaner
Bildiri
"Bayburt Yöresinde Üretilen Karın Kaymağı nın Kimyasal ve Mikrobiyolojik Nitelikleri", Ayla Arslaner, Halil İbrahim Akgül, (28.04.2015-30.04.2015), İçanadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 2015
Ayla Arslaner
Bildiri
"Esansiyel Yağların Gıda Ambalajlamada Kullanımı", Ayla Arslaner, Aybike Kamiloğlu, (10.10.2012-12.10.2012), 11. Gıda Kongresi, Hatay, 2012
Ayla Arslaner
Bildiri
"Sütteki Laktoferrinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Önemi", Arzu Kavaz Yüksel, Ayla Arslaner, İhsan Bakırcı, (21.05.2009-23.05.2009), Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Denizli, 2009
Ayla Arslaner
Bildiri
"Berberıs Plants Wıth Orange, Red And Purple Fruıts:Antıoxıdant And Antı-Hypertansıve Actıvıes.", Ayla Arslaner, Beraat Özçelik, Şensu Eda, Mine Gültekin Özgüven, Evren Demircan, Sevcan Erşan, (24.04.2019-28.04.2019), The 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal And Aromatic Plants The 5th International Symposium on Pharmaceutical And Biomedical Sciences, 2019
Ayla Arslaner
Bildiri
"Some Quality Properties and Mineral Composition of Wild Fruit Marmalades", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık (08.11.2019-10.11.2019), 1st International Congress of The Turkish Journal Ofagriculture - Food Science And Technology, 2019
Ayla Arslaner
Bildiri
"Determination of biological active components of fruit teas produced from different concentrations of Vitis labrusca L", Hilal Yıldız, Özlem Çakır, Ayla Arslaner, (26.10.2016-28.10.2016), 2nd Congress on Food Structure & Design, 2016
Ayla Arslaner
Bildiri
"Bayburt İlinde Doğal Olarak Bulunan Kızamık Berberis vulgaris L Meyvesinin KullanımOlanakları ve Bileşim Ögelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Özlem Çakır, Ayla Arslaner, Kübra Akşehir, (28.04.2015-30.04.2015), iç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 2015
Ayla Arslaner
Bildiri
"Nanoteknolojik Gıda Nanogıda Uygulamalarının Risk Değerlendirmesi", Ayla Arslaner, Kübra Akşehir (10.10.2012-12.10.2012), Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, 2012
Ayla Arslaner
Bildiri
"Erzincan Tulum Peyniri Üretiminde Mevcut Problemler ve Öneriler", Ayla Arslaner, Kübra Akşehir (10.05.2012-12.05.2011), Iıı. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, 2011
Ayla Arslaner
Bildiri
"Phthalate Migration From Food Package And Other Food Contact Plastics", Ayla Arslaner, Latife Betül Gül, Kübra Akşehir (30.06.2013-04.07.2013), Xııı Internationl Congress of Toxicology, 2013
Ayla Arslaner
Bildiri
"The Evaluation of the Geographical Indication Potential of Bayburt Province", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet 2017), 2017
Ayla Arslaner
Bildiri
"Geleneksel Türk İçeceği Salep", Ayla Arslaner, Hüseyin Serencam, Hasan Hüseyin Kara, (10.05.2012-12.05.2011), Iıı. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, 2011
Ayla Arslaner
Bildiri
"Production of Butanol From Grape Pomace", Bereketoğlu Aybike, Arslaner Ayla (26.05.2011-29.05.2011), 4th International Congress on Food And Nutrition, 2011
Ayla Arslaner
Bildiri
"Gıda Bilimi Eğitimi", Ayla Arslaner, Aybike Kamiloğlu, Kübra Akşehir, (24.11.2011-26.11.2011), 7.gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, 2011
Ayla Arslaner
Bildiri
"The Quality and Thermal Properties of Plain and Cocoa Yogurt Ice-Cream Samples Produced with Stevia and Honey", Ayla Arslaner, Salih Özdemir, Ahmet Akköse, Mehmet Ali Salık (26.04.2018-29.04.2018), International Congress on Engineering And Life Science, 2018
Ayla Arslaner
Bildiri
"The ice- cream production from lactose-free UHT milk", Cihat Özdemir, Salih Özdemir, Ayla Arslaner, Gencay Uğurlu, (19.04.2018-21.12.2018), The 4th International Symposium on “traditional Foodsfrom Adriatic to Caucasus, 2018
Ayla Arslaner
Bildiri
"Civil Peynirde Ağır Metal Kontaminasyon Kaynağı ve Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Hüseyin Serencam, Ayla Arslaner, Müge Köse (05.09.2017-08.09.2017), 2nd International Science Symposiumscience Festival (ıss2017), 2017
Ayla Arslaner
Bildiri
"Ballı Kaymağın Duyusal ve Kalite Nitelikleri", Hüseyin Serencam, Ayla Arslaner, Halil İbrahim Akgül, (05.09.2017-08.09.2017), 2nd International Science Symposium“science Festival (ıss2017), 2017
Ayla Arslaner
Bildiri
"A Traditional Snack Saruç", Ayla Arslaner, Aybike Kamiloğlu, Kübra Akşehir (12.10.2011-14.10.2011), 4th International Congress on Food And Nutrition, 2011
Ayla Arslaner
Bildiri
"BERBERIS PLANTS WITH ORANGE, RED AND PURPLE FRUITS:ANTIOXIDANT AND ANTI-HYPERTANSIVE ACTIVIES", Eda Şensu, Kadriye Nur Kasapoğlu, Ayla Arslaner, Beraat Özçelik, Mine Gültekin Özgüven, Evren Demircan, Sevcan Erşan, (24.04.2019-26.04.2019), The Fifth International Mediterranean Symposium on Medicinal And Aromatic Plants, 2019
Ayla Arslaner
Bildiri
"Some Physicochemical and Microbiological Characteristics of the Civil Cheese Put Up for Sale in Bayburt Market", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet), 2017
Ayla Arslaner
Bildiri
"Some microbiological and sensory properties of yogurt containing garlic", Ayla Arslaner, Hilal Yıldız, (26.10.2016-28.10.2016), 2nd Congress on Food Structure & Design, 2016
Ayla Arslaner
Bildiri
"Çırpılmış yoğurdun bazı kalite nitelikleri üzerine Bissap(Hibiscus sadafari L.) marmeladı ilavesinin etkisi", Ayla Arslaner, İhsan Bakırcı, Mehmet Ali Salık, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet), 2017
Ayla Arslaner
Bildiri
"SÜT KÖKENLİ BİYOAKTİF BİLEŞENLER", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık (28.11.2016-28.11.2016), Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi, 2016
Ayla Arslaner
Bildiri
"Investigation of Some Biochemical, Microbiological and Organoleptic Properties of Bayburt Karin Kaymaği Produced by Modern Technique", Ayla Arslaner, Emin Ustaoğlu, (26.04.2018-29.04.2018), Internatıonal Congress on Engıneerıng And Lıfe Scıence, 2018
Ayla Arslaner
Bildiri
"Farklı Şeker Konsantrasyonlarına Sahip Muşmula Marmeladı İle Üretilen Yoğurtların Bazı Kalite Nitelikleri", Ayla Arslaner, Mehmet Ali Salık (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet 2017), 2017
Ayla Arslaner
Bildiri