"Milli Eğitim Bakanlığı", Edebiyat Öğretmeni, 1979-1985, Diğer
Osman Gündüz
Diğer
"Anabilim Dalı Başkanı"
Osman Gündüz
Yöneticilik
"Anabilim Dalı Başkanı"
Osman Gündüz
Yöneticilik
"Bölüm Başkanı"
Osman Gündüz
Yöneticilik
"Anabilim Dalı Başkanı"
Osman Gündüz
Yöneticilik
"Bölüm Bşk Vekili"
Osman Gündüz
Yöneticilik
"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"
Osman Gündüz
Yöneticilik
"Bekir Fahri (idiz) Hayatı-edebi Kişiliği-eserleri", Yüksek Lisans, Abdullah Arslan
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Resimli ay Mecmuası", Yüksek Lisans, Uğur Değirmenci
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Ümid Mecmuası (tahlil-fihrist-metin)", Yüksek Lisans, Esin Akkaya
Osman Gündüz
Danışmanlık
"İlköğretim Türkçe Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi ve Uygulamalar", Yüksek Lisans, Türker Özcan
Osman Gündüz
Danışmanlık
"The İmpact of Monetary Policy on Financial Management of Banks", Yüksek Lisans, Kutay Seyhan
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Milli Eğitim Tarafından Yayımlanması Uygun Görülen 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Yazınsal Metinler Bakımından İncelenmesi ve Türkçe Öğretimindeki Yazınsal Metinlerin Kullanışı", Yüksek Lisans, Arzu Demirsoy
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Türkçe Eğitiminde Kullanılan Öğrenme Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Yüksek Lisans, Sinan Karadaş
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Kubaşık Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Türkçe Derslerinde Uygulanması ve Sonuçları", Yüksek Lisans, Elif Aktaş
Osman Gündüz
Danışmanlık
"9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabının Öğrencilerin Kelime Hazinesi Katkısı Üzerine Bir Arastırma- Kurtalan Çok Programlı Lisesi, Batman Anadolu Öğretmen Lisesi, Batman Lisesi Örneği", Yüksek Lisans, İrfan Bayram
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Gülten Dayıoğlu'nun Romanlarının Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ve Fantastik Bilim Kurgu Türü Bakımından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Abdullatif Aydemir
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Nazan Bekiroğlu'nun Kurmaca Eserlerinde Metinlerarası İlişkiler", Yüksek Lisans, İzzet Şeref
Osman Gündüz
Danışmanlık
"6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Nasreddin Hoca Fıkralarının Eleştirel Okuma Yöntemi İle İşlenmesi ve Fıkralardaki İnsan Karakterine Ait Özelliklerin Öğretilmesi", Yüksek Lisans, Deniz Çobanoğlu
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Ayla Kutlu'nun Cadı Ağacı Romanının Sosyal Değerler Bakımından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Alper Çavuşoğlu
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Muzaffer İzgü'nün 1970-80 Yılları Arasında Yayınladığı Yedi Öykü Kitabının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Canan Sırakaya
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Ceyhun Atuf Kansu Hayatı, Eserleri ve Şiirlerinin Tema Bakımından İncelenmesi", Doktora, Metin Erkal
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Samet Ağaoğlu: İnsan-eser", Doktora, Ekrem Karadişoğulları
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Mehmet Seyda (çeliker) Hayatı ve Eserleri Üzerine Monografik Bir Araştırma", Doktora, Cem Şems Tümer
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Namık Kemal'in Eserlerinde Eğitsel Bir Değer Olarak İnsan", Doktora, Elif Aktaş
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Fatih Erdoğan'ın Eserlerinin Eğitsel Değerler Açısından İncelenmesi", Doktora, Oğuzhan Yılmaz
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Türkiye ve İsviçre'deki Ortaokul Öğrencilerinin Ana Dili Öğretimi Ders Kitaplarının Karşılaştırılması", Doktora, Mırıam Zeliha Stebler
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Yalvaç Ural'ın Eserlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi ve Eserlerinde Çocuk Eğitimiyle İlgili Temel Değerler", Doktora, Beytullah Karagöz
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Hikmet Temel Akarsu'nun Eserlerindeki Fantastik Ögeler ve Eğitim Odaklı Değerler", Doktora, Mehmet Fidan
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Etkinliklere Dayalı Ontolojik Metin Analizi Yönteminin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Şiir Çözümleme Başarılarına ve Şiir Tutumlarına Etkisi", Doktora, İzzet Şeref
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Yazınsal Metin Çözümlemeleri ıı", Doktora, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Yazınsal Metin Çözümlemeleri ı", Doktora, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Yazınsal Metin Çözümleri ı", Doktora, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Metin İnceleme Yöntemleri ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Metin İnceleme Yöntemleri ıı", Yüksek Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Metin İnceleme Yöntemleri ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Anlama Teknileri ı: Okuma", Lisans, Türkçe, 2
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Anlama Teknileri ı: Okuma", Lisans, Türkçe, 2
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Anlama Teknileri ı: Okuma", Lisans, Türkçe, 2
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders