"Mardin Artuklu Üniversitesi", ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2010-, Diğer
Rumeysa Bakır Dayı
Diğer
"Arapça Dil Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Rumeysa Bakır Dayı
Ders
"Arapça Klasik Metinler", Lisans, Türkçe, 2
Rumeysa Bakır Dayı
Ders
"Nahiv ı", Lisans, Türkçe, 6
Rumeysa Bakır Dayı
Ders
"Sarf ı", Lisans, Türkçe, 4
Rumeysa Bakır Dayı
Ders
"Sarf ıı", Lisans, Türkçe, 4
Rumeysa Bakır Dayı
Ders
"Nahiv ıı", Lisans, Türkçe, 6
Rumeysa Bakır Dayı
Ders
"Okuma Anlama ıı", Lisans, Türkçe, 6
Rumeysa Bakır Dayı
Ders
"Okuma Anlama ı", Lisans, Türkçe, 6
Rumeysa Bakır Dayı
Ders
"Arap Edebiyatında Sansür ve Yakupyan Apartmanı Örneği", Rumeysa Bakır Dayı, (30.10.2017-31.10.2017), Uluslararası Ortadoğu Kongresi (dil, Tarih ve Edebiyat), 2017
Rumeysa Bakır Dayı
Bildiri
"Nietzsche’nin “ Böyle Buyurdu Zerdüşt”ü ile Cibran Halil Cibran’ın “en-Nebi” (Ermiş) Arasındaki Benzerlikler", Rumeysa Bakır Dayı, (12.10.2016-14.10.2016), VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2016
Rumeysa Bakır Dayı
Bildiri
"Orta Doğu Hıristiyan Arap Edebiyatçılarından GöçEdebiyatı", Rumeysa Bakır Dayı, (01.12.2016-03.12.2016), I.uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, 2016
Rumeysa Bakır Dayı
Bildiri
"ÖMER VECİHÜDDÎN İBN-İ ABDULMUHSÎN ERZİNCÂNÎ’NİN EDEBÎKİŞİLİĞİ VE ARAPÇA ESERLERİ", Rumeysa Bakır Dayı, (26.09.2019-28.09.2019), Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 2019
Rumeysa Bakır Dayı
Bildiri
"MEHCER (GÖÇ) EDEBİYATINDAVAHDET-İ VÜCUD VE RUH GÖÇÜ", Rumeysa Bakır Dayı, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2018
Rumeysa Bakır Dayı
Makale
"LÜBNAN EDEBİYATINDA TİYATRONUNDOĞUŞU VE GELİŞİMİ", Rumeysa Bakır Dayı, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019
Rumeysa Bakır Dayı
Makale
"Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu Bildiri Kitabı", Ömer Vecihüddîn İbn-i Abdulmuhsîn Erzincânî’nin Edebî Kişiliği Ve Arapça Eserleri, Erzincan İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kemal Taşçı-Kader Altın-Salih Kaymakçı, 2634, 978-975-17-4432-6, 447-456, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Rumeysa Bakır Dayı
Kitap
"Milli Eğitim Bakanlığı", Öğretmen, 2004-2010, Diğer
Abdurrahman Okuyan
Diğer
"Bölüm Başkanı"
Abdurrahman Okuyan
Yöneticilik
"Genel Sekreter Yardımcısı"
Abdurrahman Okuyan
Yöneticilik
"Dekan Yardımcısı"
Abdurrahman Okuyan
Yöneticilik
"Bölüm Başkanı"
Abdurrahman Okuyan
Yöneticilik
"Anabilim Dalı Başkanı"
Abdurrahman Okuyan
Yöneticilik
"Dekan Yardımcısı"
Abdurrahman Okuyan
Yöneticilik
"Yönetim Kurulu Üyeliği"
Abdurrahman Okuyan
Yöneticilik
"Anabilim Dalı Başkanı"
Abdurrahman Okuyan
Yöneticilik
"Fakülte Kurulu Üyeliği"
Abdurrahman Okuyan
Yöneticilik
"Bölüm Başkanı"
Abdurrahman Okuyan
Yöneticilik
"Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi", Yönetim Kurulu Üyesi 2010 -
Abdurrahman Okuyan
Üyelik
"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi", Yönetim Kurulu Üyesi 2013 -
Abdurrahman Okuyan
Üyelik
"Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi", Yönetim Kurulu Üyesi 2013 -
Abdurrahman Okuyan
Üyelik
"Teşekkür Belgesi", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye
Abdurrahman Okuyan
Ödül
"Teşekkür Belgesi", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye
Abdurrahman Okuyan
Ödül
"Eğitim Tarihi Bağlamında Türkiye'de Cumhuriyet Sonrası Din Eğitimi ve Öğretimi Uygulamaları", Yüksek Lisans, Kasım Altuntaş
Abdurrahman Okuyan
Danışmanlık
"Kur'an-ı Kerim Çerçevesinde hz Peygamber'in Eğitim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri", Yüksek Lisans, Çiğdem Can Kaynak
Abdurrahman Okuyan
Danışmanlık
"Bir Sağlık Kurumu Olarak Anadolu Bimaristan", Yüksek Lisans, Fatih Hatipoğlu
Abdurrahman Okuyan
Danışmanlık
"Tuğrul Bey Dönemi Selçuklu Abbasi İlişkileri", Yüksek Lisans, Fatma Eraslan
Abdurrahman Okuyan
Danışmanlık
"1420 Numaralı Giresun Şeriyye Sicil Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Yusuf Bekteş
Abdurrahman Okuyan
Danışmanlık
"Kur’an Okuma ve Tecvid (kur’an Arapçası)", Hazırlık, Arapça, 4
Abdurrahman Okuyan
Ders
"Osmanlı Şehir Tarihçiliği", Doktora, Türkçe, 3
Abdurrahman Okuyan
Ders
"Osmanlı Şehir Tarihçiliği", Doktora, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
Ders
"Osmanlı Şehir Tarihçiliği", Doktora, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
Ders
"Bilimsel Araştırma Teknikleri", Doktora, Türkçe, 3
Abdurrahman Okuyan
Ders
"Osmanlı Tarihi Kaynakları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Abdurrahman Okuyan
Ders
"Osmanlı Arşiv Belgeleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Abdurrahman Okuyan
Ders
"Osmanlı Arşiv Belgeleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
Ders
"Osmanlı Tarihi Kaynakları", Yüksek Lisans, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
Ders
"Osmanlı Arşiv Belgeleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
Ders
"Osmanlı Tarihi Kaynakları", Yüksek Lisans, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
Ders
"Bilimsel Araştırma Teknikleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Abdurrahman Okuyan
Ders
"Turizm Rehberliğine Giriş", Lisans, Türkçe, 2
Abdurrahman Okuyan
Ders