"Göçün Siyasal Davranışlar Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması", İsmail Dursunoğlu, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2021
İsmail Dursunoğlu
Makale
"Türk Demokrasi Hayatında Askeri Uyarılar: 1971-2007 Muhtıralarının Karşılaştırmalı Analizi", İsmail Dursunoğlu, Sinan Yazıcı, Journal of Turkish Studies, 2018
İsmail Dursunoğlu
Makale
"The Prediction of Brent Crude Oil Trend Using LSTM and Facebook Prophet", GÜLERYÜZ DİDEM,ÖZDEN ERDEMALP (2020). Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi(20), 1-9
Erdemalp Özden
Makale
""
İsmail Dursunoğlu
Ödül
""
İsmail Dursunoğlu
Ödül
""
İsmail Dursunoğlu
Ödül
""
İsmail Dursunoğlu
Ödül
""
İsmail Dursunoğlu
Ödül
""
İsmail Dursunoğlu
Ödül
""
İsmail Dursunoğlu
Ödül
""
İsmail Dursunoğlu
Ödül
""
İsmail Dursunoğlu
Ödül
""
İsmail Dursunoğlu
Ödül
"Siyasette Suriyeli Algısı: Siyasal Partiler Üzerinden Bir Değerlendirne", İsmail Dursunoğlu, Tuğçe Hisoğlu Koç, (02.05.2019-03.05.2019), Iı.uluslararası Giresun Güvenlik Sempozyumu, 2019
İsmail Dursunoğlu
Bildiri
"2007 Cumhurbaşkanlığı Seçim Krizi ve E-Muhtıra", İsmail Dursunoğlu, Sinan Yazıcı, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
İsmail Dursunoğlu
Bildiri
"Siyasal İletişimde İnovasyon: E-Miting", İsmail Dursunoğlu, (25.10.2018-27.10.2018), Kaysem12, 2018
İsmail Dursunoğlu
Bildiri
"Türkiyede Afet Yönetiminde Toplumsal Cinsiyetçi Yaklaşımın 7269 ve 5902 Sayılı Yasalar Bağlamında İncelenmesi", Hayriye Şengün, İsmail Dursunoğlu, (05.05.2016-07.05.2016), Kaysem 10, 2016
İsmail Dursunoğlu
Bildiri
"15 Temmuz Darbe Girişiminin Gazete Manşetlerine Yansıması", İsmail Dursunoğlu, (07.12.2018-09.12.2018), IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018
İsmail Dursunoğlu
Bildiri
"AK Parti’nin Suriye-li Poltikası: 24 Haziran 2018 Seçim Beyannamesi Üzerinden Bir Değerlendirme", İsmail Dursunoğlu, Tuğçe Hisoğlu Koç, (26.09.2019-28.09.2019), 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, 2019
İsmail Dursunoğlu
Bildiri
"Kronolojik Açıdan 367 Krizi ve Gazete Manşetlerine Yansımaları", İsmail Dursunoğlu, (02.05.2019-05.05.2019), al Farabi 4.uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019
İsmail Dursunoğlu
Bildiri
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama Erki", İsmail Dursunoğlu, (06.12.2019-08.12.2019), Hoca Ahmet Yesevi 2.uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019
İsmail Dursunoğlu
Bildiri
"Türkiye’de Kamunun Digital Dönüşümü Sürecinde İzlediği Siber Güvenlik Politikaları", İsmail Dursunoğlu, Tuğçe Hisoğlu Koç, (18.04.2019-20.04.2019), Kaysem13, 2019
İsmail Dursunoğlu
Bildiri
"Türkiyenin Toplumsal Yapısı", Lisans, Türkçe, 6
İsmail Dursunoğlu
Ders
"Siyaset Bilimi-ıı", Lisans, Türkçe, 6
İsmail Dursunoğlu
Ders
"Türk Siyasal Hayatı-ıı", Lisans, Türkçe, 6
İsmail Dursunoğlu
Ders
"Siyaset Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 6
İsmail Dursunoğlu
Ders
"Siyaset Bilimi-ı", Lisans, Türkçe, 6
İsmail Dursunoğlu
Ders
"Türk Siyasal Hayatı-ıı", Lisans, Türkçe, 6
İsmail Dursunoğlu
Ders
"Türk Siyasal Hayatı-ı", Lisans, Türkçe, 6
İsmail Dursunoğlu
Ders
"İdare Hukuku", Lisans, Türkçe, 6
İsmail Dursunoğlu
Ders
"Toplum Bilimi", Lisans, Türkçe, 3
İsmail Dursunoğlu
Ders
"Türkiyenin Toplumsal Yapısı", Lisans, Türkçe, 6
İsmail Dursunoğlu
Ders
"Siyaset Bilimi-ıı", Lisans, Türkçe, 6
İsmail Dursunoğlu
Ders
"Demokrasi ve İnsan Hakları", Lisans, Türkçe, 6
İsmail Dursunoğlu
Ders
"Siyaset Bilimi-ı", Lisans, Türkçe, 3
İsmail Dursunoğlu
Ders
"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"
İsmail Dursunoğlu
Yöneticilik
"YUNANİSTAN HÜKÜMETİ VE AB YÖNETİMİ ARASINDA YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNE İLİŞKİN SÜRDÜRÜLEN MÜZAKARELERİN EURO BÖLGESİ, AB VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE - FİNANSAL PİYASALARINA OLASI ETKİLERİ", Mehmet Kuzu, Kamu İş-iş Hukuku ve İktisat Dergisi, 2015
Mehmet Kuzu
Makale
"TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SERMAYE HAREKETLERİ, DÖVİZ KURU, ENFLASYON VE FAİZ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİN KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ", Mehmet Kuzu, Fatih Kocaoğlu, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2015
Mehmet Kuzu
Makale
"BİST-SPOR ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN FİRMA DEĞERLERİNİN TESPİTİ", Mehmet Kuzu, Şletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2018
Mehmet Kuzu
Makale
"Cari Açığın Finansmanı: Türkiye için Bir Model Önerisi", Mehmet Kuzu, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2020
Mehmet Kuzu
Makale
"TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş. UYGULAMASINDA İSLAMİ FİNANSTEKNİKLERİ ÖNEMLİ ROL OYNABİLİRMİ? : İSLAMİ FİNANSTEKNİKLERİNİN UYGULANDIĞI ÜLKELERDEKİ VARLIK FONUUYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE BİR ANALİZ", Mehmet Kuzu, Fatih Kocaoğlu, (29.04.2017-29.04.2017), Internatıonal Congress Ofıslamıc Economy, Fınanceand Ethıcs, 2017
Mehmet Kuzu
Bildiri
""
İsmail Dursunoğlu
Ödül
"Innovation in Politics: E-Meeting in Political Communication", İsmail Dursunoğlu, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS), 2020
İsmail Dursunoğlu
Makale
"Türk Modernleşmesinin Serancamı", İsmail Dursunoğlu, Bayburt Üniversitesi İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2020
İsmail Dursunoğlu
Makale
"Seçim Sonuçları Üzerinden Siyasal Kültür Okuması Mümkün mü? Karşılaştırmalı Bir Örnek", İsmail Dursunoğlu, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 2019
İsmail Dursunoğlu
Makale
"Tarihsel Süreçten Günümüze Meclisin Devlet Yönetimi ve Karar Alma Üzerine Etkisi", Sinan Yazıcı, İsmail Dursunoğlu, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
İsmail Dursunoğlu
Makale
"The Socio-Political Analysis of The July 15 Coup Declaration", İsmail Dursunoğlu, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS), 2019
İsmail Dursunoğlu
Makale
"Kuvvetler Ayrılığı Perspektifinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama", İsmail Dursunoğlu, Turkish Studies, 2019
İsmail Dursunoğlu
Makale
"Erzurum İlinde Yaşayan Seçmenlerin Siyasal Davranışlarında Sosyo-Kültürel Faktörlerin Etkisi", İsmail Dursunoğlu, Erkan Kıncal, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
İsmail Dursunoğlu
Makale
"Role of Devlet Bahçeli Overcoming Political Crises in Turkey: The Analysis of Statements and Policies", İsmail Dursunoğlu, TURAN-SAM, 2019
İsmail Dursunoğlu
Makale