Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Bütçe ve Performans Bilgi Sistemi ve Dokümantasyonu
Performans Programı Raporu(Teklif) İş akış şeması için tıklayınız
Performans Programı Raporu(Tasarı) iş akış şeması için tıklayınız
Performans Programı Raporu(Nihai) iş akış şeması için tıklayınız
İdare Bütçesinin Hazırlanması iş akış şeması için tıklayınız
Performans Programı İzleme ve Değerlendirme iş akış şeması için tıklayınız
Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlamak iş akış şeması için tıklayınız
Revize İşlemleri iş akış şeması için tıklayınız
Ödenek ekleme iş akış şeması için tıklayınız
 Ödenek aktarma iş akış şeması için tıklayınız
Gelirli Ödenek kaydı iş akış şeması için tıklayınız
Gelir Fazlası Ödenek Kaydı iş akış şeması için tıklayınız
Likit Karşılığı Ödenek Kaydı iş akış şeması için tıklayınız
Bütçe İşleminin İptali iş akış şeması için tıklayınız
Ödenek Gönderme Belgesi Düzenleme iş akış şeması için tıklayınız
 Tenkis İşlemi İş akış şeması için tıklayınız
İdarenin Yatırım Programının Hazırlanmasını Koordine Etmek iş akış şemaları için tıklayınız
Üçer Aylık Yatırım Gerçekleşme Raporları İş Akış Şemaları için tıklayınız
Yatırım Değerlendirme Raporunu Hazırlamak iş akış şeması için tıklayınız
 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu Hazırlamak iş akış şeması için tıklayınız
 Alanı ile İlgili Konularda Görüş Vermek iş akış şeması için tıklayınız
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı