Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Bilimsel Makale Yazımı Süreçlerinin Niteliğini TÜBİTAK Destekli Eğitimlerle Artırıyoruz
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Yunus Kaya’nın yürütücüsü olduğu “Makalemi Yazıyorum” başlıklı TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliği projesi, mühendislik ve temel bilimler alanından 40 katılımcıyla gerçekleşti. 5 farklı üniversiteden saygın akademisyenlerin eğitimci rolü üstlendikleri proje kapsamında, çağdaş bilim etiği ve nitelikli araştırma standartlarına uygun bir müfredat programı belirlendi. 

Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşen ve TÜBİTAK 2237-A programı tarafından desteklenen “Bayburt Üniversitesi’nde Lisansüstü Öğrenciler-Araştırmacılar Araştırma Becerilerini Geliştiriyor” başlıklı etkinlikte, araştırmada özgün değerin önemi ve belirlenmesi, araştırmada yaygın etkinin önemi, bilimsel bilgiye erişim süreci, arama motorlarının kullanımı, bilim etiği, tez yazma ve intihal programlarının kullanımı, makale yazılım programı, makalelerde atıf gösterme, makale yazımı ve incelemesi hakkında önemli bilgiler, genel laboratuvar güvenliği, birçok mühendislik ve temel bilimlerinde malzeme karakterizasyonu konusunda yaygın olarak kullanılan yöntemler ve cihazlar, akademik çalışmalarda kullanılan bazı paket programlar ve yazılım dilleri, ölçüm sistemleri, bildiri ve poster hazırlama ile konferanslar, projeler ve destek programları, iyi sunum yapabilme ve hitabet teknikleri, rol modeli oluşturulması ve iyi uygulama örnekleri konularında eğitimler verildi. 27’si TÜBİTAK destekli olmak üzere toplamda 40 katılımın sağlandığı etkinliğe, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi’nden eğitmenler destek verdi. Etkinlikte mühendislik bölümlerinde ve temel bilimlerde lisansüstü öğrenim gören veya araştırma görevlisi olarak çalışan; Bayburt Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden katılımcılar yer aldı.

Eğitim etkinliğinin kapsamı ve hedefleri hakkında açıklama yapan proje yürütücüsü Doç. Dr. Yunus Kaya, “Eğitimler sonunda yapılan anketler ve öğrencilerin beklentilerinin bir sonucu ve eğiticiler-düzenleme kurulu üyeleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde bu üç günlük “Makalemi Yazıyorum” etkinliğinin müfredatı oluşturulmuş ve özellikle; bilimsel yayın türleri ve bilimsel yayının temel aşamaları, makale yazmaya başlamadan önce neler yapılması gerektiği, bilimsel makale ve yazımı, etik ve intihal, başlık, özet ve anahtar kelimeler bölümlerinin yazımı, giriş bölümünün yazımı, materyal ve metot bölümünün yazımı, bulgular-sonuçlar bölümünün yazımı, tartışma ve sonuç bölümünün yazımı, dergi seçimleri, muhtemel ret nedenleri ve makale yüklemesi, ingilizce akademik makale yazarken kullanabileceğimiz ipuçları, makale yazımında telif hakkı ve izinler ile bildirilerin makale olarak yayımlanması konularında eğitimlerin verilmesi hedeflenmiştir.” dedi. 

Etkinliğin açılış programına Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL ve Prof Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doç. Dr. Murat ÇOLAK ve Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doç. Dr. Yaşar ERDOĞAN katıldı.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı