Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Düzenleme Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Profesör Doktor Ümmügülsüm ERDOĞAN Başkan
Genel Sekreter Nazmi KARABULUT Üye
Doçent Doktor Bülent BAYRAKTAR Üye
Doçent Doktor Erdal ÖNER Üye
Doçent Doktor Şaduman YILDIZ Üye
Doçent Doktor Kürşad KARA Üye
Doçent Doktor Fatih KAYA Üye
Doktor Öğretim Üyesi Yasemin TÜMER ÇELİK Üye
Doktor Öğretim Üyesi Ümit KARAKAŞ Üye
Doçent Doktor Ümit YILDIRIM Üye
Öğretim Görevlisi Fatih Mehmet ATEŞ Üye
Daire Başkanı Rüştü YILDIRIM Üye
Öğrenci Konseyi Başkanı Faruk TURAN Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı