Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Bayburt'un İlk Lavanta Yağı Üretimi Başarısının Sürdürülebilirlik Çalışmalarına Başladık
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık koordinasyonunda 3 yıldır sürdürülen bilimsel lavanta yetiştirme çalışmaları sonunda iklim uyumunu kanıtlayan Üniversitemiz, son hasadın mahsulleri kullanılarak Bayburt'ta ilk defa üretilen lavanta yağında beklenenin üstünde verim elde edilmesi üzerine sürdürülebilir seri üretim ve markalaşma çalışmalarına başladı. 

Uzun ve meşakkatli bir sürecin sonunda Bayburt'ta hasat edilen lavantalarından ilk defa lavanta yağı üreten ve oldukça verimli sonuçlar alan Dr. Öğr. Üyesi Gıdık, beklentilerin üzerinde elde edilen yağın bölgesel katma değerini yükseltmek amacıyla seri üretim altyapısına yöneldi. Yüksek verimli sağımın sürdürülebilirliği için teknik kapasite ve süreç geliştirme araştırmasını başlatan Dr. Öğr. Üyesi Gıdık, ilk aşamada ikili iş birliğiyle planladıkları seri üretimin nihai noktada Bayburt'ta kazandırılacak tesisle birlikte yaygınlaşmasını amaçladıklarını söyledi. Lavanta yağı üretiminde markalaşmanın ve pazarlama ağı kurmanın önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Gıdık, "Lavanta yağında elde ettiğimiz verim, bölgesel sürdürülebilir kalkınma için umut verici bir gelecek planlamasının motivasyonunu sağladı. Çünkü mevcut verimi sürdürülebilir kıldığımız takdirde, Bayburt'un tarım ekonomisinde yüksek gelirli bir endüstriyel atılımı başlatmış olacağız. Lavanta üretimindeki iklim uygunluğu göz önünde bulundurulursa, yüksek ekonomik değere sahip olan lavanta yağının çiftçilerimiz için öncelikli tarımsal faaliyete dahil edilmesinin önemi daha belirgin hale geliyor. Lavanta yağının endüstriyel bir proses gerektirmesi nedeniyle sağım tesislerine ilişkin bir yatırım programını hayata geçirmeyi planlamalıyız. Bu kapsamda gereken fizibilite çalışmasının detayları üzerine çalışıyoruz. Sürdürülebilir hale getireceğimiz seri üretimdeki bilgi ve tecrübe edinimleri sayesinde ilerleyen süreçte şehrimizdeki tesis için gerekli bilgi ve donanım altyapısına erişeceğiz. Böylece iş birliğinden kaynaklanan teknoloji aktarımını ve uygulama tekniklerini de çok yönlü bir gelişim katmanına yayacağız." dedi. 

Dr. Öğr. Üyesi Gıdık, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve bölge ekonomisine etkileri konusunda edindikleri tecrübeyi paylaştı. Lavanta başta olmak üzere tıbbi aromatik bitkilerin bölgedeki üretim faaliyetlerini artırmak adına planlanması gereken üretim prosesleri ve bu proseslerde Bayburt'un lokomotif kamu kuruluşları ve özel teşebbüsleri arasındaki potansiyel iş birlikleri konularında görüşlerini beyan eden Dr. Öğr. Üyesi Gıdık, " Lavanta, Bayburt için hem yetiştiricilik konusundaki uygunluğu, hem turizm alanında görsel bir zenginlik sağlaması hem de uçucu yağ miktarı ve kalitesi yönünden sağladığı verim fizibilitesi nedeniyle bölgemize yeni gelir kaynakları temin edecek önemli tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alabilir." ifadelerini kullandı.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı