Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Bayburt Valisi Eldivan, Bilimsel Tarım Uygulama Sahalarımızı Ziyaret Etti
Bayburt'un sürdürülebilir tarım inovasyonu üzerine bilimsel araştırma-geliştirme ve uyum deneme faaliyetleri yürüttüğümüz uygulama sahalarını ziyaret eden Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, uyumu tasdik edilen yüksek ekonomik değerli tarım ürünlerimizi ve ata tohumu çoğaltma çalışmalarını yerinde gözlemledi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in davetiyle tarım uygulama sahasını gezerek bilgiler alan Vali Mustafa Eldivan, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık koordinatörlüğünde sürdürülen çalışmaları ve elde edilen uygulamalı sonuçları ilgiyle inceledi. Bayburt'ta sürdürülebilir bilimsel tarımı ve yeni ürün adaptasyonlarını yerleşik hale getirmek ve şehirdeki tarımsal faaliyetleri alternatif ekonomik katmadeğerlere yönlendirmek için gereken kurumlar arası koordinasyonun tesisinde merkezî önem arz eden Valilik iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleşen ziyaret kapsamında, süreçler, ürünler ve sonuçların vadettiği gelecek kazanımları üzerinde duruldu. Bayburt iklimine uyum çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edilen Goji Berry (Kurt Üzümü), Aronya, Lavanta ile Siyah Goji ve yöresel ürünümüz Tarhuna özel ilgi gösteren Vali Eldivan, tarımsal üretimi yerlileştirmek için çoğaltılan ata tohumlarının çeşitliliği hakkında bilgilendirildi. 

Uygulama sahalarımızdaki bilimsel tarım çalışmalarının misyon ve vizyon yaklaşımını anlatan Rektörümüz Türkmen, "Sayın Valim, bilimsel tarım faaliyetlerimizin iki temel misyon odağı var: sürdürülebilirlik ve yerlileştirme. Türkiye Yüzyılı vizyonunun bugüne ilişkin misyon dayanağını oluşturan bu yaklaşımlar, üretimde yerlileşme ve millileşme amacının bir gereği olarak kurum stratejilerimize uyarlanıyor. Ata tohumlarını çoğaltarak bir taraftan sürdürülebilirliği, diğer taraftan ise organik ve yerli üretimin pazar payını yükseltmeyi hedefliyoruz. Üstelik bu yerlileştirme politikası, çiftçilerimizin iktisadî, ziraî ve meslekî kalkınması ile şehrimizin tüketim ekolojisinin sürdürülebilir refah standartlarına erişimi için önem arz ediyor. Özellikle, Lycium ruthenicum Murray (LR) içeren sağlık ürünleri de Çin pazarlarında büyük rağbet görüyor. Şu anda siyah goji berry'nin fiyatı kırmızı goji berry'nin 10 katı kadar pahalıdır. Bu mentalite ile bilimsel metotlarla verimini artırdığımız sürdürülebilir tarım, Bayburt'un ekonomik kalkınmasının ve refahının lokomotif gücü olma potansiyeli taşıyor. Bu misyon tasarımı üzerine inşa edilen vizyonumuz ise, Bayburt'u geleceğin en önemli organik ve sürdürülebilir tarım merkezleri arasında önemli bir marka değerine kavuşturmak. Çünkü tıbbî aromatik bitkilerden organik tüketim ürünlerine kadar yüksek ekonomik değer taşıyan ürünleri şehrimize entegre ettiğimizde, geleceğin ihracat ve imalat merkezlerinden biri olmamız için altyapıyı kurmuş oluyoruz. Bu süreçte koordine edeceğimiz kapasite dönüşümü, trend adaptasyonları ve süreç eğitimleri için Valiliğimizle geliştireceğimiz iş birliğini en önemli değerlerden biri olarak konumlandırıyoruz." dedi. 
Uygulama sahasındaki üretim emeği ve başarı göstergelerini memnuniyetle takip ettiğini belirten Vali Eldivan ise, sürdürülebilir bilimsel tarım faaliyetlerini yaygınlaştırmak için gereken tüm yönetsel ve pratik iş birliklerini büyük bir sorumluluk duygusuyla benimseyeceklerini ve paydaşlık alanlarını genişletecek esnek dayanışma ağlarına karşı duyarlı olduklarını söyledi. 

Ziyaret sonunda tarımsal çalışmaların artarak sürdürülmesi üzerine yeni çözümler geliştirilmesi ve tüm sonuçların sektöre entegre edilmesine yönelik bağlamların ve ağların kurulmasını sağlayacak etkinliklerin ortak düzenlenmesi üzerine mutabık kalındı.
 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı