Mobile Logo Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME POLİTİKASI
Bayburt Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Politikası :

Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kazanılan başarının, eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkısının farkında olarak;
 
  • Yapılacak araştırmalar için mevcut alt yapıyı sürekli iyileştiren ve yeni alt yapıları kuran,
  • Araştırma ve araştırmacıları destekleyen sistemlere süreklilik kazandıran,
  • Eğitim-öğretim süreçlerinde araştırma-geliştirme ile yenilikçi girişimleri destekleyen,
  • Ulusal ve uluslararası ortamlardaki iç/dış paydaşlarla oluşturduğu ortak araştırma alanlarında nitelikli projelerin üretilmesini özendiren,
  • Üretilen özgün bilimsel bilginin diğer araştırmacılarla itibarlı dergilerde paylaşılmasını ve bu bilginin sosyal ve ekonomik yarara dönüştürülmesini sağlayan,
  • Bölgesel/ulusal düzeyde sorunların çözümüne yönelik araştırma-geliştirme yaparak topluma katkı sağlayan bir üniversite olmaktır.
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı