Amaç ve Hedefler

AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ

Üniversitemizin ihtiyaçları ve potansiyeli dikkate alınarak yabancı üniversitelerle aşağıda hedefleri gerçekleştirmek üzere, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak program, proje, araştırma, toplantı ve diğer alanlarda işbirliği kurmak, geliştirmek ve sürdürmek,

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının koordine ettiği başta Erasmus olmak üzere tüm program ve projeler konusunda bilgi akışı sağlamak, Üniversitedeki öğretim elemanlarının proje üretmesine ve/veya bu projelerde yer almasına yardımcı olmak gerektiğinde bu projeleri bizzat yürütmek,

Üniversitemizin AB'de ve diğer dünya ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarında tanınır bir üniversite olmasını sağlamak amacıyla Bologna süreci çerçevesinde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ve Diploma Eki (DE) için gerekli çalışmaları sürdürmek,

Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Üniversite kaynaklarından yararlanarak yurtdışı eğitim ve araştırma programlarına katılacak öğretim elemanlarına yardımcı olmak için gerekli düzenlemeleri yapmak ve yürütülmesini sağlamak,

Yabancı üniversitelerden gelecek öğrenci ve öğretim elemanlarının konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve oryantasyon programları düzenlemek,

Uluslararası proje, program, seminer ve benzeri fırsatları üniversitedeki öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurmak, tanıtıcı bildiriler dağıtmak, ilanlar asmak ve/veya e-posta göndermek için çalışmaktadır.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı