Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Duyurusu

Akademik Teşvik başvurularına ilişkin Rektörlüğümüz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından belirlenen takvim aşağıda sunulmuştur. Başvurular online ortamda (link adresi üzerinden) yapılacaktır.

2022 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

SÜREÇ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Takvimi’nin Üniversite resmî web sitesi DUYURULAR kısmından Aralık ayı içerisinde ilan edilmesi

 

30 Aralık 2022

 

Öğretim Elemanlarının YÖKSİS’ten alacakları çıktı ve akademik faaliyetlerine ilişkin belgeler ile birlikte ilgili bölüm Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına online ortamda başvuru yapması.

02 Ocak 2023

09 Ocak 2023

İlgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından söz konusu belgeler doğrultusunda başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

10 Ocak 2023

15 Ocak 2023

İlgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından söz konusu belgelerde eksiklik bulunması veya ilgili öğretim elemanından ek kanıt veya revizyon istenmesi için son tarih                       13 Ocak 2023

Fakültelerde Dekan, Enstitü/Konservatuvar/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokullarında Müdür ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı tarafından onaylanmış ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının inceleme sonuçlarına ilişkin karar tutanağı, değerlendirme raporları ve puan tablosunun Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.

 

16 Ocak 2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından akademik teşvik başvurularının değerlendirilmesi.

17 Ocak 2023

29 Ocak 2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarının üniversite web sitesinde ilan edilmesi.

 

30 Ocak 2023

Sonuçlar için, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na yazılı itiraz süresi.

30 Ocak 2023

03 Şubat 2023

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca ilgili itirazların sonuçlandırması.

06 Şubat 2023

08 Şubat 2023

Akademik Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarına ait Kesin Listelerin Üniversitemiz web sayfasında yayımlanması ve birimlere resmi yazı ile bildirilmesi

 

09 Şubat 2023

 

Üniversitemiz Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği' ne ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' e ulaşmak için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı