Mobile Logo İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Akademik Personel Formları

Akademik Persoenel Görevlendirme ve Onay Formu için tıklayınız.

Yurt içi ve Yurt dışı Görevlendirme Formu için tıklayınız.

Görev Süresi Uzatma Formu (Yardımcı Doçent) için tıklayınız.

Görev Süresi Uzatma Formu (Öğr. Gör., Arş. Gör., Okutman, Uzman) için tıklayınız.

Öyp Altı Aylık Kefalet Senedi için tıklayınız.

Ücret Formu için tıklayınız.

Ders Telafi Programı Bildirim Formu için
 tıklayınız.

Sınav Evrakı Teslim Tesellüm Tutanağı için tıklayınız.

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı