Akademik Değerleme ve Kalite Geliştirme Kurulu

AKADEMİK DEĞERLEME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Rektör  Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN    Başkan
  Dekan Temsilcisi Bayburt Eğitim Dekanı Prof.Dr. Emin ERDEM   Üye
  Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN   Üye
  Prof. Dr. Metin UÇURUM   Üye
  Prof. Dr. Haldun ÖZKAN   Üye
  MYO Müdür Temsilcisi Teknik Bil. MYO Müdürü Doç. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN   Üye
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat KUL   Üye
  Enstitü Temsilcisi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Fatih GÜRBÜZ   Üye
  Doç. Dr. Mehmet ELBAN   Üye
  Doç. Dr. Engin ŞAHİN   Üye
  Doç. Dr.  Ufuk TÖMAN   Üye
  Dr.Öğretim Üyesi Fatih KAYA   Üye
  Genel Sekreter Yardımcısı  Nazmi KARABULUT   Üye
  Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis KILIÇ   Üye
  Öğrenci İşleri Daire Başkanı Cuma AYTEMUR   Üye
  Personel Daire Başkanı Mehmet Şerif TOPÇU   Üye
  Öğrenci Konseyi Başkanı Mehmet Akif KACIR   Üye