Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
8th International Scientific Conference “Telecommunications, Informatics, Energy and Management” – TIEM 2023

2016 yılından beri “University of Telecommunications and Post” (Sofya, Bulgaristan) tarafından Bulgaristan ve Yunanistan’da çok sayıda ülkeden araştırmacı, akademisyen, sektör çalışanları ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen “Telecommunications, Informatics, Energy and Management” uluslararası konferansı bu yıl 8. kez TIEM 2023 adıyla Bayburt Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, “University of Telecommunications and Post” ve “Universiti Putra Malaysia” paydaşlığında 1–3 Aralık 2023 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecektir. Konferansımız, çevrimiçi ve yüz yüze katılıma olanak tanıyan hibrit formatta planlanmıştır.

Detaylı Bilgi İçin Konferans Web Sitesi: www.tiem2023.com

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı