69001 Genel Araştırma Proje Çağrısı Hakkında

BAP Komisyon Toplantısının 19/12/2017 tarih ve 2017/10 sayılı oturumunda alınan karar gereği Mart 2018’de 69001 Kodlu Genel Araştırma Projeleri için çıkılacak çağrıda aşağıda belirtilen husus* kapsamında Başvuru yapacak öğretim üyelerinin proje önerilerinin desteklenmesine öncelik verilecektir.  Belirtilen hususun önümüzdeki proje dönemlerinde tedrici olarak zorunlu hale getirilmesi hedeflenmektedir.

*Proje önerisini önceden TÜBİTAK’a (1001,1002 vb çağrılar kapsamında) sunmuş ve Proje önerisininFormat ve Özgün Değer açısından reddedilmemiş olmasını gösteren resmi belgenin başvuru ile birlikte BAP Komisyonuna sunulması.

BAP Komisyon Başkanlığı