Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
2023 Bahar Yarıyılının Uzaktan Eğitim (Çevrim içi) Yoluyla Başlaması Hakkında Duyuru
Kıymetli öğrencilerimiz,

Üniversitemiz senatosunun 6 Şubat 2023 tarihli almış olduğu kararların çeşitli sosyal medya platformlarında güncel kararlarmış gibi paylaşıldığı anlaşılmıştır. 6 Şubat 2023 tarihli bu senato kararları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11 Şubat 2023 tarihli “2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına” ilişkin duyurusuna istinaden yürürlüğe sokulmamıştır.

Bununla birlikte, üniversitemizde 2022-2023 eğitim öğretim bahar yarıyılının önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki bütün bölüm ve programlar için 27 Şubat 2023 tarihinde “Uzaktan Öğretim - Çevrimiçi” yoluyla başlatılması kararı alınmıştır. Bu karar Nisan ayı başında Yükseköğretim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda güncellenebilecektir.

Saygıyla duyurulur.
Yayın Tarihi: 
Yukarı