2020-2021 Yılı Akademik Takvimi
Üniversitemiz Senatosunun 31/08/2020 tarihli ve 99 sayılı oturumunda kabul edilen 2020-2021 eğitim-öğretim yılı akademik takvimleri aşağıda yer almaktadır.

-- Önlisans / Lisans Programları Akademik Takvimi

-- Hazırlık Sınıfları Akademik Takvimi

-- Lisansüstü Akademik Takvimi

-- İLİTAM (Uzaktan Eğitim Programı) Akademik Takvimi

-- Yaz Okulu Akademik Takvimi