2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Resim Bölümü Ek Kontenjan Özel Yetenek Sınav Duyurusu

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesine 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi için Resim Bölümüne (Örgün öğretim),  Ek Kontenjan özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.

Başvuru Yeri ve Tarihi

Adaylar, 01 - 06 Ekim 2020 tarihleri arasında ön kayıt işlemini https://resim.bayburt.edu.tr adresinden çevrimiçi (on-line) olarak gerçekleştirebilir. Ön kayıt işlemlerinden sonra on-line başvuru listelerinin ilanı 08.10.2020 tarihinde Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi internet sayfasından (https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarim-fakultesi) ilan edilecek, ön kayıtla ilgili itirazlar 09.10.2020 tarihinde (08.00 - 12.00) kabul edilecektir. İtirazların değerlendirilmesinden sonra sınav giriş listesi 09.10.2020 tarihinde https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-tasarim-fakultesi adresinden ilan edilecektir.

Sınav

Özel Yetenek Sınavı, Bayburt Üniversitesi/Baberti Külliyesi/ Eğitim Fakültesi Binası 3. Kat, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Resim Atölyesi’nde tek oturumda yapılacak olup sınavlar, 12.10.2020 tarihinde saat 09.30’da başlatılacaktır. Adaylar, saat 09.00’dan itibaren daha önceden belirlenmiş olan salon ve sıra numaralarına göre sınav salonlarına alınacaklardır. Bu nedenle, adayların sınav başlama saatinden en az bir saat önce sınav binası önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adayların sınava girebilmeleri için yanlarında; Ön kayıt sırasında kendilerine verilen fotoğraflı ve onaylı “2020 Özel Yetenek Sınavına Giriş Belgesi” ve Fotoğraflı ve Onaylı Özel Kimlik (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport vb gibi adayın soğuk damgalı fotoğrafının bulunduğu belgeler, resmi özel kimlik belgesi olarak kabul edilir) bulundurmak zorundadırlar.

Resmi, özel kimlik kartı ile 2020 Özel Yetenek Sınavına Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmazlar.

Sınav Takvimi
 

Yapılacak İşlemler

Tarihleri

Saati

Yer

Başvuru / Ön Kayıt

01.10.2020-06.10.2020

 

-

Bayburt Üniversitesi-Sanat ve Tasarım Fakültesi web Sayfası https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-

tasarim-fakultesi

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

07.10.2020

 

 

-

Bayburt Üniversitesi-Sanat ve Tasarım Fakültesi web Sayfası https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-ve-

tasarim-fakultesi

Ön Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz

08.10.2020

08.00 -

12.00

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım

Fakültesi Dekanlığı

Bütün Adaylar için Sınav

Tarihleri

Resim Lisans Programı

12.10.2020

 

09.30

Bayburt Üniversitesi/ Baberti Külliyesi/ Eğitim Fakültesi Binası 3. Kat/ Sanat ve

Tasarım Fakültesi/ Resim Atölyesi

Sınav Sonuçlarının İlanı*

13.10.2020

 

 

-

Bayburt Üniversitesi-Sanat ve Tasarım Fakültesi web Sayfası https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-

ve-tasarim-fakultesi

Sınav Sonuçlarına İtiraz

13.10.2020

08:00 –

17:00

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı

Kesin Kayıt

14.10.2020-16.10.2020

08:00 -

17:00

Bayburt Tasarım

Bayburt

Üniversitesi,       Sanat     ve Fakültesi      Öğrenci                      İşleri,

Ek Yerleştirme ile kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin başvuruları

19.10.2020-20.10.2020

08:00 –

17:00

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı

Birinci Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

21.10.2020

 

 

-

Bayburt Üniversitesi-Sanat ve Tasarım Fakültesi web Sayfası https://www.bayburt.edu.tr/tr/sanat-

ve-tasarim-fakultesi

Birinci Ek Yerleştirme/Yedek Kayıtlar

22.10.2020-23.10.2020

08:00 -

17:00

Bayburt

Tasarım Bayburt

Üniversitesi,       Sanat     ve Fakültesi      Öğrenci                      İşleri,

İkinci Ek Yerleştirme/Yedek Kayıtlar

26.10.2020-27.10.2020

08:00 -

17:00

Bayburt Tasarım

Bayburt

Üniversitesi,       Sanat     ve Fakültesi      Öğrenci                      İşleri,

Üçüncü Ek Yerleştirme/Yedek Kayıtlar

28.10.2020-30.10.2020

08:00 -

17:00

Bayburt

Tasarım Bayburt

Üniversitesi,       Sanat     ve Fakültesi      Öğrenci                      İşleri,

           

 

Kontenjanlar
 

Fakülte Adı

Öğrenci Alınacak Lisans Programı

Uyruğu

Toplam Kontenjan

Engelli Öğrenci Kontenjanı

Başvuru Tarihleri

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Resim Bölümü

T.C.

19

3

01/10/2020 – 06/10/2020

 

* 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda kontenjanlarla ilgili bir değişiklik olursa, kılavuzda verilen son kontenjanlar dikkate alınacaktır. Toplam kontenjan, engelli öğrenci kontenjanını da içermektedir (16+3 = 19).

** Engelli adaylar da yukarıda Tablo 1’de belirtilen tarih ve saatlerde sınava alınacaktır.

 

EK KONTENJAN ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Ek Kontenjan Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu ekte sunulmuştur.

 

COVİD-19 PANDEMİSİ İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminin kendine özgü koşulları sebebiyle Özel Yetenek Sınavlarında aşağıda sıralanan önlemler alınacaktır:

·       Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Eğitim Fakültesi Binası 3. Kat Resim Bölümü Atölyesi’nde yapılacaktır.

·       Adaylar binaya 8:30’dan itibaren öğrenci girişinden alınacaktır.

·       Özel Yetenek Sınavı 9:30’da başlatılacak olup, sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

·       Covid-19 tedbirleri kapsamında bina girişinde adayların ateşi ölçülecek ve ateşi 38 dereceden yüksek olan adaylar sınava alınmayacaktır.

·       Covid-19 tedbirleri kapsamında adayların e-devlet yoluyla, Hayat Eve Sığar Uygulaması yoluyla veya mesaj yoluyla HES kodu edinmeleri gerekmektedir. Adaya ait HES kodu görevliler tarafından sorgulama yapılacak risk oluşturan adaylar ve HES kodu olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

·       Covid-19 tedbirleri kapsamında adaylar maske ve siperlik bulundurmak ve kullanmak zorundadırlar.

·       Covid-19 tedbirleri kapsamında her aday en fazla 1 (bir) velisi veya yakını ile kampüse girebilir.

·       Sınava girecek olan adaylar on-line kayıt sistemi üzerinde oluşturdukları ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ni yanlarında getirmek zorundadırlar.

·       Adaylar sınava gelirken sınav araç gereci olarak yanlarında sadece tükenmez veya mürekkepli kalem, kurşun kalem, kalemtıraş, yumuşak silgi, kıskaç veya mandal bulunduracaklardır. Kendi resim altlıklarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.

·       Kampüs girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından adayların ateş ölçümleri yapılacaktır.

·       Engel durumları yanlarında refakatçi bulunmasını gerektiren engelli adaylar dışında, adaylar Kampüse yalnız gireceklerdir.

·       Sınav salonları, adayların sosyal mesafeleri gözetilerek düzenlenecektir.

·       Oturum aralarında sınav salonları havalandırılacaktır.

·       Sınavın yapılacağı bina içerisinde adayların kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde dezenfektanlar bulundurulacaktır.

·       Sınav sürecinde pandemi sebebiyle ortaya çıkabilecek öngörülemeyen durumlar için ilgili sınav komiteleri uygulamaya dönük kararlar alabilecektir.

 Bilgi ve İletişim:

Telefon: 0458 210 73 49

e-posta: sanatvetasarim@bayburt.edu.tr

Ek Kayıt Kılavuz