Stratejik Plan Ekip Sorumluluğu

STRATEJİK PLAN KOMİSYONU
 

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR   Başkan
  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü :Doç.Dr. Fatih GÜRBÜZ  Üye
  Sağlık Bilimleri  Fakültesi Dekan Yardımcısı: Doç. Dr. Engin ŞAHİN   Üye
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat KUL   Üye
  Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Kürşad KARA   Üye
  İİBF Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Alirıza AĞ   Üye
  İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Ahmet ÖZKAN   Üye
  Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Alperen TOZLU   Üye
  İnsan ve toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Gazi ÖZDEMİR   Üye
  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü:  Dr. Öğretim Üyesi Emine TAŞ   Üye
  Uygulmalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi: Dr.Öğretim Üyesi Yusuf ESMER   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Sinan YAZICI   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Halil Aslan KILIÇ   Üye
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı: Öğr. Görevlisi Ümit KARAKAŞ   Üye
  Genel Sekreter Yardımcısı: Cuma AYTEMÜR   Üye
  Strateji Geliştirme Daire Başkanı: Halis KILIÇ   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.