Araştırma Merkezi Müdürü دكتور جامعى طبيب Osman Gündüz

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı معلم Tuğba Akkoyun Koç

Fakülte Sekreteri Beşir Demir