Araştırma Merkezi Müdürü طبيب معلم Tuğba Akkoyun Koç

Müdür Yardımcısı معلم طبيب Kenan Azılı

Fakülte Sekreteri Beşir Demir