Yüksekokul Müdürü أستاذ مشارك طبيب Hüseyin Serencam

Yüksekokul Müdür Yardımcısı معلم Arzu Çimen
Yüksekokul Müdür Yardımcısı معلم Bahadır Kurnaz

Yüksekokul Sekreteri Nurullah Tarıkulu