"Kubaşık Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Türkçe Derslerinde Uygulanması ve Sonuçları", Yüksek Lisans, Elif Aktaş
Osman Gündüz
إستشارية
"9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabının Öğrencilerin Kelime Hazinesi Katkısı Üzerine Bir Arastırma- Kurtalan Çok Programlı Lisesi, Batman Anadolu Öğretmen Lisesi, Batman Lisesi Örneği", Yüksek Lisans, İrfan Bayram
Osman Gündüz
إستشارية
"Gülten Dayıoğlu'nun Romanlarının Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ve Fantastik Bilim Kurgu Türü Bakımından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Abdullatif Aydemir
Osman Gündüz
إستشارية
"Nazan Bekiroğlu'nun Kurmaca Eserlerinde Metinlerarası İlişkiler", Yüksek Lisans, İzzet Şeref
Osman Gündüz
إستشارية
"6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Nasreddin Hoca Fıkralarının Eleştirel Okuma Yöntemi İle İşlenmesi ve Fıkralardaki İnsan Karakterine Ait Özelliklerin Öğretilmesi", Yüksek Lisans, Deniz Çobanoğlu
Osman Gündüz
إستشارية
"Ayla Kutlu'nun Cadı Ağacı Romanının Sosyal Değerler Bakımından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Alper Çavuşoğlu
Osman Gündüz
إستشارية
"Muzaffer İzgü'nün 1970-80 Yılları Arasında Yayınladığı Yedi Öykü Kitabının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Canan Sırakaya
Osman Gündüz
إستشارية
"Ceyhun Atuf Kansu Hayatı, Eserleri ve Şiirlerinin Tema Bakımından İncelenmesi", Doktora, Metin Erkal
Osman Gündüz
إستشارية
"Samet Ağaoğlu: İnsan-eser", Doktora, Ekrem Karadişoğulları
Osman Gündüz
إستشارية
"Mehmet Seyda (çeliker) Hayatı ve Eserleri Üzerine Monografik Bir Araştırma", Doktora, Cem Şems Tümer
Osman Gündüz
إستشارية
"Namık Kemal'in Eserlerinde Eğitsel Bir Değer Olarak İnsan", Doktora, Elif Aktaş
Osman Gündüz
إستشارية
"Fatih Erdoğan'ın Eserlerinin Eğitsel Değerler Açısından İncelenmesi", Doktora, Oğuzhan Yılmaz
Osman Gündüz
إستشارية
"Türkiye ve İsviçre'deki Ortaokul Öğrencilerinin Ana Dili Öğretimi Ders Kitaplarının Karşılaştırılması", Doktora, Mırıam Zeliha Stebler
Osman Gündüz
إستشارية
"Yalvaç Ural'ın Eserlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi ve Eserlerinde Çocuk Eğitimiyle İlgili Temel Değerler", Doktora, Beytullah Karagöz
Osman Gündüz
إستشارية
"Hikmet Temel Akarsu'nun Eserlerindeki Fantastik Ögeler ve Eğitim Odaklı Değerler", Doktora, Mehmet Fidan
Osman Gündüz
إستشارية
"Etkinliklere Dayalı Ontolojik Metin Analizi Yönteminin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Şiir Çözümleme Başarılarına ve Şiir Tutumlarına Etkisi", Doktora, İzzet Şeref
Osman Gündüz
إستشارية
"Yazınsal Metin Çözümlemeleri ıı", Doktora, Türkçe, 1
Osman Gündüz
درس
"Yazınsal Metin Çözümlemeleri ı", Doktora, Türkçe, 1
Osman Gündüz
درس
"Yazınsal Metin Çözümleri ı", Doktora, Türkçe, 1
Osman Gündüz
درس
"Metin İnceleme Yöntemleri ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
درس
"Metin İnceleme Yöntemleri ıı", Yüksek Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
درس
"Metin İnceleme Yöntemleri ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
درس
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
درس
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
درس
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
درس
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
درس
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
درس
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
درس
"Anlama Teknileri ı: Okuma", Lisans, Türkçe, 2
Osman Gündüz
درس
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
درس
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
درس
"Anlama Teknileri ı: Okuma", Lisans, Türkçe, 2
Osman Gündüz
درس
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
درس
"Anlama Teknileri ı: Okuma", Lisans, Türkçe, 2
Osman Gündüz
درس
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
درس
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
درس
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
درس
"Eleştiri ve Yorum", Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
درس
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
درس
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
درس
"Günümüz Türk Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
درس
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
درس
"Metinlerarasılık Bağlamında İhsan Oktay Anar Romanlarının Geleneksel Anlatı Türleriyle İlişkisi", Osman Gündüz, (19.04.2010-25.04.2010), -, 2010
Osman Gündüz
الملصق
"Manastır’da Filizlenen ve Bir Döneme Damgasını Vuran Dergi: Hüsün ve Şiir", Osman Gündüz, (10.05.2017-14.05.2017), Geçmişten Günümüze Balkanlar’xxda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, 2017
Osman Gündüz
الملصق
"II Meşrutiyet Dönemi Romanları Arasında Din İnsan ve Tanrı İlişkilerine Farklı Cephelerden Bakan İki Roman Amak ı Hayal ve Perviz", Gündüz Osman, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu
Osman Gündüz
الملصق
"İklimini ve Sesini Arayan Şair Namık Kemal", Gündüz Osman, Doğumunun 170. Yılında Uluslar Arası Namık Kemal Sempozyumu
Osman Gündüz
الملصق
"Milli Mücadele Konulu Romanlarda Karşı Güç ve Öteki", Gündüz Osman, Türk Halk Kültüründe Milli Mücadele 1. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu
Osman Gündüz
الملصق
"An Unfocused SOcio Political Novel Within The Development Process of Turkish Novel Katircioglu", Osman Gündüz, (13.06.2015-15.06.2015), ; Vıı. European Conference on Social And Behavioral Sciences Bucharest, Romania, June 11-13, 2015, 2015
Osman Gündüz
الملصق
"Kısa Öykü Kısa Kısa Öykü mü Küçürek Öykü mü Anlatı mı", Gündüz Osman, Uluslararası Küçürek Öykü Sempozyumu
Osman Gündüz
الملصق
"Geleneksel Anlatma Formlarından Çağdaş Romana Aktarımlar", Osman Gündüz, (03.02.2016-06.02.2016), IX. Europen Conference on Social And Behavioral Science Paris-france, 2016
Osman Gündüz
الملصق