"Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analizi", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, (19.12.2019-21.12.2019), 1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, 2019
Ömer Ceyhun Apak
الملصق
"Örgütsel Öğrenme ve İş Analitiği İlişkisi, Kavramsal Bir Değerlendirme", Fatma Zehra Tan, Muhammet Girgin, Ömer Ceyhun Apak, (11.05.2018-13.05.2018), Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 2018
Ömer Ceyhun Apak
الملصق
"Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki", Ozan Büyükyılmaz, Ömer Ceyhun Apak, (19.07.2018-21.07.2018), 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 2018
Ömer Ceyhun Apak
الملصق
"Kültürel Miras Alanları Üzerine Bir Meta Analizi: Safranbolu İlçesi Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Kübra Sünbül (04.10.2017-08.10.2017), 1. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 2017
Ömer Ceyhun Apak
الملصق
"Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat Acentesi Yöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği", Ahmet Gürbüz, Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, (23.11.2017-25.11.2017), 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 2017
Ömer Ceyhun Apak
الملصق
"Yöneticilerin Kültür Turizmi Algısı: Safranbolu Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Taner Batı (19.11.2015-21.11.2015), 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 2015
Ömer Ceyhun Apak
الملصق
"Kış Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Seyahat Memnuniyetleri", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, (07.04.2016-09.04.2016), 1. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 2016
Ömer Ceyhun Apak
الملصق
"Kültür Turizmi Destinasyonlarının Arz Yapıları Üzerine Bir Araştırma: Safranbolu Örneği", Ömer Ceyhun Apak, İsa Uğur, (05.09.2019-08.09.2019), İksad 4. International Congress on Social Sciences, 2019
Ömer Ceyhun Apak
الملصق
"Kolayda Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışı Üzerine Bir Araştırma: Bardak Mısır Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 2015
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Yöneticilerin Kültür Turizmi Algısı: Safranbolu Destinasyonu Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Taner Batı, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2016
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Kış Turizmine Katılan Yerli Ziyaretçilerin Seyahat Davranışları: Erciyes Kayak Merkezi Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Kış Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Seyahat Memnuniyetleri", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Kültürel Miras Alanları Üzerine Bir Meta Analizi: Safranbolu İlçesi Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Kübra Sünbül, Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 2018
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Turistlerin Yöresel Gıda Ürünlerine İlgi Düzeyleri (Interest Levels of Local Food Products by Tourists)", Ömer Ceyhun Apak, Ahmet Gürbüz, Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 2018
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki", Ozan Büyükyılmaz, Ömer Ceyhun Apak, Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 2019
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat AcentasıYöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği", Ahmet Gürbüz, Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2019
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri Beklentileri ve Şikâyetleri: Karabük Örneği", Ömer Ceyhun Apak, Muhammet Belen, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2019
Ömer Ceyhun Apak
مقالة - سلعة
"Bölüm Başkanı"
Muhammed Enes Kan
إدارات
"Borçlar Hukuku", Lisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
درس
"Borçlar Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
درس
"İdare Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
درس
"Ticaret Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
درس
"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
درس
"Posta Taşımacılığı", Önlisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
درس
"Kıymetli Evrak Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
درس
"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
درس
"Borçlar Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
درس
"Bilgisayar", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Genel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Finans Matematiği", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Finansal Piyasalarda Modelleme", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Mesleki Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Sigorta Matematiği", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"İstatistik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Sigorta Matematiği", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"İstatistik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Finansal Piyasalarda Modelleme", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Genel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Mesleki Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Finans Matematiği", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Banka ve Sigorta Pazarlaması", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Bilgi ve İletişim Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
درس
"A New Hermite Collocation Method for Solving Differential Equation of Lane-Emden Type", Hatice Yalman Koşunalp, Mustafa Gülsu, Yalçın Öztürk, Mehmet Sezer, (03.11.2015), Ams Conference in Antalya
Hatice Yalman Koşunalp
الملصق
"Numerical scheme for the solution of multi-order fractional differential equation", Hatice Yalman Koşunalp, Yalçın Öztürk, Mustafa Gülsu, (11.05.2018-13.05.2018), International Conference on Mathematical Advances And Apllications, 2018
Hatice Yalman Koşunalp
الملصق
"Diferansiyel Denklemlerin Hermite Polinom Tabanlı Numerik Çözümleri Üzerine", Hatice Yalman Koşunalp, Mustafa Gülsu, Yalçın Öztürk, Mehmet Sezer, (14.05.2015-16.05.2015), 14.matematik Sempozyumu, Niğde, 2015
Hatice Yalman Koşunalp
الملصق
"VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN GIDA SEKTÖRÜNE UYGULANMASI", Bahar Kandemir, Hatice Yalman Koşunalp, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Hatice Yalman Koşunalp
الملصق