Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doktor Öğretim Üyesi
Fakülte
Uygulamalı Bilimler
Bölüm
Gümrük İşletme
Çalışma Grupları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ticaret, Stratejik Dış Ticaret Politikaları, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme

Kurullar

Doktor Öğretim Üyesi Temsilci, Fakülte Kurulu(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

İletişim

e-Posta
tgunay[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-1153, 2065
Faks
(458) 333-2043, (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk