Makale

  1. Bilgin Tuba, Berber Metin,"Farklı Teknoloji Yoğunlukları Açısından Döviz Kurlarının Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği",Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi,vol.13,no:26,pp:311 - 338, 2023
  2. Bilgin Tuba, Kazancı Sunaoğlu Şerife,"Lojistik Performans ve Uluslararası Ticaret İlişkisi Üzerine Alanyazın İncelemesi",Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,no:53,pp:325 - 344, 2022
  3. Korkmaz Özge,Bilgin Tuba,"Askeri Harcamalar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Karşılaştırmalı Analizi",Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemler Dergisi,no:18,pp:289 - 316, 2017
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk