İdari Görev

  1. Yurt içi, "Diğer", 2023, Devam Ediliyor, Bayburt Üniversitesi, , İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu
  2. Yurt içi, "Diğer", 2021, Devam Ediliyor, Bayburt Üniversitesi, , Fakülte Disiplin Kurulu Üyeliği
  3. Yurt içi, "Fakülte Kurulu Üyeliği", 2021, Devam Ediliyor, Bayburt Üniversitesi, ,
  4. Yurt içi, "Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği", 2021, Devam Ediliyor, Bayburt Üniversitesi, ,
  5. Yurt içi, "Diğer", 2020, Devam Ediliyor, Bayburt Üniversitesi, , Bilişim Komisyonu Üyeliği
  6. Yurt içi, "Diğer", 2020, Devam Ediliyor, Bayburt Üniversitesi, , Uluslararası İlişkiler Bologna, Erasmus, Farabi, Mevlana ve Sokrateskordinatörü
  7. Yurt içi, "Diğer", 2020, Devam Ediliyor, Bayburt Üniversitesi, , Bölüm Akademik Teşvik Komisyonu Üyeliği
  8. Yurt içi, "Diğer", 2020, Devam Ediliyor, Bayburt Üniversitesi, , Bölüm Staj Komisyonu Üyeliği
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk