Ders

Yüksek Lisans

 1. Tarım Ekonomisi, 2023-2024, Türkçe, Ders saati:3
 2. Ekonomide Seçilmiş Konular, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 3. Tarım Ekonomisi, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 4. Uzmanlık Alan Dersi, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:6
 5. Uzmanlık Alan Dersi, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:6
 6. Ekonomide Seçilmiş Konular, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3

Lisans

 1. Genel Ekonomi, 2023-2024, Türkçe, Ders saati:3
 2. İthalat ve İhracat Yönetimi, 2023-2024, Türkçe, Ders saati:3
 3. Araştırma Yöntemleri, 2023-2024, Türkçe, Ders saati:3
 4. İktisada Giriş I, 2023-2024, Türkçe, Ders saati:3
 5. Türkiye'nin Dış Ticaret Yapısı, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 6. Uluslararası Ekonomi, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 7. İktisada Giriş Iı, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 8. Finansal Yönetim, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 9. Para Teorisi ve Politikası, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 10. Mikro İktisat, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 11. Genel Ekonomi, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 12. İktisada Giriş I, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 13. Proje (Bitirme Projesi), 2021-2022, Türkçe, Ders saati:4
 14. İktisada Giriş Iı, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 15. Finansal Yönetim, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 16. Bitirme Projesi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:4
 17. Finansal Yönetim, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 18. İşletmelerde Yenilik Yönetimi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 19. İktisada Giriş I, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 20. Genel Ekonomi, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 21. Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 22. Hukukun Temel Kavramları, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 23. İşletmelerde Yenilik Yönetimi, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 24. Finansal Yönetim, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk