Mobile Logo Uygulamalı Bilimler Fakültesi
BİLİŞİM KOMİSYONU
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doçent Doktor Sinan KUL Üye
Doktor Öğretim Üyesi Tuba BİLGİN Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı