Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/02/2016 tarih ve 2016/8555 sayılı kararname ile kurulmuştur. 13.07.2016 tarihinde Yüksekokulumuzda 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 19/12/2017 tarihinde 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksekokulumuzda Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü’nün açılması uygun görülmüştür.

Bakanlar Kurulunun 04/06/2018 tarihli ve 2018/11959 sayılı kararnamesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılarak; Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur.