Doktor Öğretim Üyesi Sinan Kul

"Removal Kinetics of Olive-Mill Wastewater in a Batch-Operated Aerobic Bioreactor", Sinan Kul, Alper Nuhoğlu, Journal of Environmental Engineering, 2020

"COMPARISON OF CATIONIC DYES (BASIC ORANGE 2, BASIC YELLOW 2 AND BASIC VIOLET 3) REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION USING CLAY AS AN ADSORBENT", Burhanettin Farizoğlu, Baybars Ali Fil, Onur Sözüdoğru, Erdinç Aladağ, Sinan Kul, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2019

"Adsorptive removal of cationic (BY2) dye from aqueous solutions onto Turkish clay: Isotherm, kinetic, and thermodynamic analysis", Onur Sözüdoğru, Baybars Ali Fil, Recep Boncukcuoğlu, Erdinç Aladağ, Sinan Kul, Particulate Science And Technology, 2015

"Mechanism of heavy metal uptake by electron paramagnetic resonance and FTIR: Enhanced manganese(II) removal onto waste acorn of Quercus ithaburensis", Yaşar Nuhoğlu, Sinan Kul, Çiğdem Nuhoğlu, Fatma Ekmekyapar Torun, Zeynep Ekmekyapar Kul, Separation Science And Technology, 2015

"Treatment of Olive Mill Wastewater with Electro-Oxidation Method", Sinan Kul, Recep Boncukcuoğlu, Alper Erdem Yılmaz, Baybars Ali Fil, Journal of The Electrochemical Society, 2015

"Zeytin Karasuyunun Respirometrik Analizi", Sinan Kul, Alper Nuhoğlu, Nejdet Değermenci, Zeytin Karasuyunun Respirometrik Analizi, 2014

"The Investigation of Some of the Operation Parameters for Removal of Color from Olive Mill Wastewater by Electro-oxidation Process", Sinan Kul, Recep Boncukcuoğlu, Alper Erdem Yılmaz, Baybars Ali Fil, Atila Taşdemir, (30.09.2015-03.10.2015), 2nd International Conference on Sustainable Agriculture And Environment, 2015

"Antep Fıstığı İşleme Atıksularından Bulanıklığın Giderilmesi Üzerine Seyreltme Oranı, Destek Elekrolit Türü ve Akım Yoğunluğunun Etkisi", Baybars Ali Fil, Recep Boncukcuoğlu, Alper Erdem Yılmaz, Sinan Kul, Onur Sözüdoğru, Erdinç Aladağ, (20.05.2015-22.05.2015), Sağlıklı su Yönetimi Kongresi, 2015

"Investigation of the effect of particulate size and stirring rate on copper removal from aqueous solutions with thermal drying-incineration waste", Sinan Kul, Atila Taşdemir, İbrahim Cengiz, (26.11.2018-28.11.2018), International Syposium on Applied Sciences And Engineering, 2018

"Grafit Anot İle Asidik Ortamda Antep Fıstığı İşleme Atıksuyunun Elektrooksidasyonun İncelenmesi: Destek Elektrolik Türü ve Destek Elektrolit Konsantrasyonunun Etkisi", Baybars Ali Fil, Recep Boncukcuoğlu, Alper Erdem Yılmaz, Sinan Kul, Erdinç Aladağ, Onur Sözüdoğru, (20.05.2015-22.05.2015), Sağlıklı su Yönetimi Kongresi, 2015

"The Effect of Stirring Rate, Support Electrolyte Type and Temperature on Color Removal from Olive Mill Wastewater", Sinan Kul, Recep Boncukcuoğlu, Baybars Ali Fil, Alper Erdem Yılmaz, Atila Taşdemir, (30.09.2015-03.10.2015), 2nd International Conference on Sustainable Agriculture And Environment, 2015

"Elektrooksidasyon Yöntemiyle Atıksulardan Bulanıklığın Giderilmesi: Karıştırma Hızı, Seyreltme Oranı ve pH’xxnın Etkisi", Sinan Kul, Recep Boncukcuoğlu, Alper Erdem Yılmaz, Baybars Ali Fil, (20.05.2015-22.05.2015), Sağlıklı su Yönetimi Kongresi, 2015

"Sentetik Katyonik Boya İçeren Atıksuların Elek Tipi Anotlar Kullanılarak Arıtılması", Baybars Ali Fil, Sinan Kul, Mustafa Korkmaz, Yeliz Süzen, Simge Sertkaya, Elif Tekin, Eren er (20.05.2015-22.05.2015), Sağlıklı su Yönetimi Kongresi, 2015

"Aerobic Treatment of Olive Mill Wastewater by Batch Reactor: a Kinetic Study", Sinan Kul, Alper Nuhoğlu, Erdinç Aladağ, (20.05.2015-23.05.2015), International Conference on Civil And Environmental Engineering, 2015

"COD Removal from Slaughterhouse Wastewater Using Laboratory Scale Membrane Bioreactor", Süleyman Uzuner, Burhanettin Farizoğlu, Baybars Ali Fil, Sinan Kul, Esma Sultan Ortaasyalı, Serpil Mert Hekim, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet 2019), 2019

"COD (Chemical Oxygen Demand) Removal from Wastewater Using Ti/IrO2/RuO2 Anode", Baybars Ali Fil, Recep Boncukcuoğlu, Alper Erdem Yılmaz, Sinan Kul, Süleyman Uzuner, (19.10.2017-23.10.2017), 3rd International Conference on Environmental Science And Technology, 2017

"Zeytin Karasuyundan Renk Giderimi İçin Bazı İşletme Parametreleri", Sinan Kul, Recep Boncukcuoğlu, Baybars Ali Fil, Alper Erdem Yılmaz, (20.05.2015-22.05.2015), Sağlıklı su Yönetimi Kongresi, 2015

"Bulanıklığın Giderilmesi İçin Elektrokimyasal Yöntemlerin Kullanılması ve Ön Arıtım Çalışmaları", Sinan Kul, Recep Boncukcuoğlu, Alper Erdem Yılmaz, Baybars Ali Fil, (20.05.2015-22.05.2015), Sağlıklı su Yönetimi Kongresi, 2015

"Electrooxidation method for the treatment of olive brine wastewater: Effect of support electrolyte type and concentration", Baybars Ali Fil, Burhanettin Farizoğlu, Süleyman Uzuner, Sinan Kul, Eda Nur Kara, Sermin Günaslan, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet 2019), 2019

"Montmorillonit Kili Kullanılarak Tekstil Atıksuyunda Renk Gideriminin İncelenmesi", Onur Sözüdoğru, Erdinç Aladağ, Baybars Ali Fil, Recep Boncukcuoğlu, Sinan Kul, (20.05.2015-22.05.2015), Sağlıklı su Yönetimi Kongresi, 2015

"Ti/Pt Anot Kullanılarak Fıstık Sanayi Atıksularından Toplam Organik Karbonun (TOK) Giderilmesi: Atıksu Başlangıç pH Değeri, Destek Elektrolit Konsantrasyonu ve Akım Yoğunluğunun Etkisi", Baybars Ali Fil, Recep Boncukcuoğlu, Alper Erdem Yılmaz, Sinan Kul, (20.05.2015-22.05.2015), Sağlıklı su Yönetimi Kongresi, 2015

"Adsorption of Basic Yellow 2 from Aqueous Solutions onto Montmorillonite", Onur Sözüdoğru, Baybars Ali Fil, Recep Boncukcuoğlu, Erdinç Aladağ, Sinan Kul, (20.05.2015-23.05.2015), International Conference on Civil And Environmental Engineering, 2015

"Ti/Pt Elek Tipi Anot Kullanılarak Zeytin Karasuyundan Renk Giderimine Seyreltme Oranı, Destek Elektrolit Konsantrasyonu ve Akım Yoğunluğunun Etkisi", Sinan Kul, Recep Boncukcuoğlu, Baybars Ali Fil, Alper Erdem Yılmaz, (20.05.2015-22.05.2015), Sağlıklı su Yönetimi Kongresi, 2015

"Bitkilerin Ekonomik Önemine Genel Bir Bakış", Biyosorpsiyon ve Atıksulardan Ağır Metal Giderimi, Iksad Publications, Gıdık Betül, 978-625-7029-15-5, 41-64, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Organik Arıcılık", Çevre Kirliliği ve Arıcılık, Gündüz Ofset Matbaacılık, Aksakal V ecihi, 978-605-7563-02-6, 97-104, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Bitkilerin Ekonomik Önemine Genel Bir Bakış", Fitoremediasyon, Iksad Publications, Gıdık Betül, 978-625-7029-15-5, 116-139, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Çevre Politikaları", Çevre Hukuku ve Çevre Hakkı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Torun Ekmekyapar Fatma, 978-605-7894-72-4, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Çevre Politikaları", Çevre, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Ekmekyapar Torun Fatma, 978-605-7894-72-4, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"İnsan Kaynaklı Afetler ve Yönetimi", İnsan Kaynaklı Afetlerde Risk ve Zarar Azaltma, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Yılmaz Alper Erdem, 978-605-7894-04-5, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"İnsan Kaynaklı Afetler ve Yönetimi", İnsan Kaynaklı Afetlere Karşı Alınacak Önlemler, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Yılmaz Alper Erdem, 978-605-7894-04-5, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"İnsan Kaynaklı Afetler ve Yönetimi", İnsan Kaynaklı Afetler ve Çeşitleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Yılmaz Alper Erdem, 978-605-7894-04-5, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Kurtarma Araçları Eğitimi ı", Lisans, Türkçe, 3

"Mesleki Terminoloji", Lisans, Türkçe, 3

"Mikrobiyoloji", Lisans, Türkçe, 3

"Bilgi Teknolojilerine Giriş", Lisans, Türkçe, 3

"Matematik", Lisans, Türkçe, 2

"Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları ı", Lisans, Türkçe, 4

"Kentleşme ve Çevre Sorunları", Lisans, Türkçe, 3

"Genel Matematik", Lisans, Türkçe, 3

"Epidemiyolojinin İlkeleri", Lisans, Türkçe, 3

"Çevresel Etki Değerlendirmesi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Çevre Kirliliği ve Kontrolü", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Toprak Kirliliği ve Kontrolü", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Çevresel Biyoteknoloji", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"su Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Erasmus Koordinatörü"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Farabi Koordinatörü"

"Eğitim Koordinatörü"

"Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü"

"Bölüm Başkanı"

"Bologna Koordinatörü"

"Yayın Teşvik (UBYT)", TÜBİTAK, Kamu, Türkiye

"Jet Loop Reaktörde Fenol ve Klorlanmış Fenollerin Ozonlanarak Giderilmesi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 15.02.2008-15.11.2010

"Zeytin Karasuyunun Elektrooksidasyon Yöntemiyle Arıtımının İncelenmesi", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 12.01.2013-12.01.2015, 22500 TÜRK LİRASI

"Zeytin Karasuyunun Kesikli Reaktörde Oksidasyon Prosesleri ile Gideriminin Karşılaştırılması", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2012-01.07.2013, 15000 TÜRK LİRASI

"Mikrobiyal Yakıt Hücresi Kullanarak Atıksulardan Elektrik Üretimi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 23.12.2011-23.12.2012, 27000 TÜRK LİRASI

"Zeytin Karasuyunun Membran Biyoreaktörlerde Aerobik Biyolojik Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 01.02.2007-01.08.2009

"Iğdır İli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Sularının Elektrokimyasal Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", Yüksek Lisans, Suna Yanık

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Dr. Öğr. Üyesi
2018 Doktor Öğretim Üyesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 - 2015 Araştırma Görevlisi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojileri (dr), Atatürk Üniversitesi
2008 - 2015 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojileri (dr), Atatürk Üniversitesi
2004 - 2008 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojisi (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1999 - 2004 Lisans Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi