Mobile Logo Uygulamalı Bilimler Fakültesi
İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doçent Doktor Emre TEKCE Üye
Doktor Öğretim Üyesi Murat CAMUZCUOĞLU Üye
Doktor Öğretim Üyesi Tuba BİLGİN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Doruk AYBERKİN Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı