Doktor Öğretim Üyesi Emre Tekce

"Effects of an essential oil mixture added to drinking water for temperature-stressed broilers: performance, meat quality, and thiobarbituric acid-reactive substances", Emre Tekce, Kübra Çinar Topçu, Bülent Bayraktar, Çiğdem Takma, Mehmet Gül, The Journal of Applied Poultry Research, 2020

"EFFECTS OF RACE, GENDER, BODY CONDITION SCORE AND PREGNANCY ON SERUM APELIN LEVELS IN EWE", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Çiğdem Takma, Bülent Şengül, Fatma Gülten Bayraktar, Journal of Agricultural Sciences, 2020

"Effects of oregano essential oil (Origanum syriacum L.) on performance, egg quality, intestinal morphology and oxidative stress in laying hens", Mehmet Gül, Emre Yılmaz, Betül Apaydın Yıldırım, Gürkan Sezmiş, Adem Kaya, Sema Timurkaan, Süleyman Ercüment Önel, Emre Tekce, European Poultry Science, 2019

"EFFECTS OF VARYING ESSENTIAL OIL MIXTURE CONCENTRATIONS APPLIED UNDER CONDITIONS OF DIFFERENT TEMPERATURE STRESS ON CARDIAC MARKERS AND OTHER BLOOD PARAMETERS", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Brazilian Journal of Poultry Science, 2019

"Sıcaklık Stresi ile İndüklenen Broilerde Farklı Oranlarda Uygulanan Bitkisel Eksraktların Bazı Kan Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, 2019

"TRAKYA AT IRKINDA SERUM VİSFATİN SEVİYESİ ÜZERİNE YAŞ, CİNSİYET, MEVSİMSEL DEĞİŞİMİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Dicle Veteriner Fakültesi Dergisi, 2019

"Investigation of the Effects of Some Herbal Extremely Serum Uric Acid Level Added in Drinking Waters in Brolier under Heat Stress", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Journal of Veterinary Science Medical Diagnosis, 2018

"Examination of the Effect of Pregnancy on Serum ApelinLevel, Breed, Gender and Body Condition Score", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Bülent Şengül, Fatma Gülten Bayraktar, Sevil Bayraktar, Acta Physiologica, 2018

"Investigation of the Effect of Some Herbal Extracts Used in Different Ratios on Serum Iron Level in Experimentally Heat Stress Created in Broiler", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Journal of Traditional Medical Complementary Therapies, 2018

"Effects of Origanum Syriacum Essential Oil on BloodParameters of Broilers Reared at High Ambient Heat", Emre Tekce, Mehmet Gül, Brazilian Journal of Poultry Science, 2017

"Organik Asitler: Organik Asitler ve Hayvan Beslemede Kullanım Alanları", Mehmet Gül, Emre Tekce, Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Özel Dergisi, 2017

"Effects of Origanum syriacum essential oil added in different levels to the diet of broilers under heat stress on performance and intestinal histology", Emre Tekce, Mehmet Gül, European Poultry Science, 2016

"ESANSİYAL YAĞ ASİTLERİNİN BROİLER BESLEMEDEKİ KULLANIM ALANLARI", Emre Tekce, Mehmet Gül, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016

"HAYVAN BESLEMEDE YENİ BİR YEM MADDESİ KİNOA", Emre Tekce, Mehmet Gül, Yem Magazin, 2016

"RUMİNANT BESLEMEDE NDF VE ADF NİN ÖNEMİ", Emre Tekce, Mehmet Gül, Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimler Dergisi, 2014

"Abamosum Şirden Deplasmanı", Akif Özcan, Ergün Demir, Emre Tekce, Balıkesir Birlik Dergisi, 2011

"KANATLILARDA SICAKLIK STRESİNE BAĞLI OLARAK ŞEKİLLEN FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Ayten Aşkın Kılınç, (30.11.2018-02.12.2018), II. Uluslararası Gevher Nesibesağlık Bilimleri Kongresi, 2018

"KEMERİN HORMON FİZYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİK SİSTEMLERÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Vecihi Aksakal, Emre Tekce, Tahsin Uzun, (21.04.2019-24.04.2019), v Science Technology And İnnovation Congress, 2019

"LEPTİN HORMONU FİZYOLOJİSİ, BAZI FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, (04.05.2018-05.05.2018), II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018

"SICAKLIK STRESİ ALTINDA BESLENEN BROİLER IÇME SULARINA KATILAN ESANSİYEL YAĞ ASİDE KARIŞIMININ BAĞIRSAK PH VE MİKROFLORASI ÜZERİNE ETKİSİ", Emre Tekce, Kübra Çinar Topçu, Bülent Bayraktar, Çiğdem Takma, Mehmet Gül, (25.08.2018-26.08.2018), Ahtamara I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"KANATLILARDA OSTEOMYELİTİS ENFEKSİYONU VE FİZYOLOJİK,BİYOKİMYASAL, PATOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Ufuk Ülker, Bahadır Kılınç, Ayten Aşkın Kılınç (30.11.2018-02.12.2018), II. Uluslararası Gevher Nesibesağlık Bilimleri Kongresi, 2018

"INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ROBOTIC SYSTEMS ON HERD HEALTH AND PROTECTION IN LIVESTOCK", Vecihi Aksakal, Bülent Bayraktar, Emre Tekce, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Broiler Içme Sularına Katılan Esansiyel Yağ Aside Karışımının Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi", Emre Tekce, Bülent Bayraktar, Mehmet Gül, Kübra Çinar Topçu, (03.05.2018-06.05.2018), Ulusllararası Tarım Kongresi (utak 2018), 2018

"Sıcaklık Stresi İle İndüklenen Broylerlerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Eksraktların Serum Transferrin Seviyesine Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Mehmet Gül, (19.04.2018-22.04.2018), I. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi-istanbul, 2018

"Alternatif doğal büyütme faktörü ve propolisin beslenme ve fizyolojik sistemler üzerindeki etkisinin incelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, (16.12.2017-17.12.2017), 1. Ulusal Apiterapi Kongresi, 2017

"Kemik Metabolizmasının Hormonal Regülasyonu", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Tahsin Uzun, Ayten Aşkın Kılınç (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"İrisin Hormonu Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemler ÜzerindekiEtkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Yunus Emre Zengin, Ayten Kılınç Aşkın (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"MORİNGA OLİFERA BİTKİSİNİN KANATLILARDA KULLANIMI VE BESLENME BESİ PERFORMASI, VERİM PARAMETRELERİÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Emre Tekce, (30.10.2018-03.11.2018), IV. Ines Internatıonal Academic Research Congress (ınes - 2018), 2018

"Koyunlarda Serum Apelin Seviyesi Üzerine Irk Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Bülent Şengül, Fatma Gülten Bayraktar (25.08.2018-26.08.2018), I. Uluslararası Ahtamara Multidisipliner Kongresi, 2018

"Sıcaklık Stresinin Kanatlı Beslenmesi Üzerine Etkisi", Emre Tekce, (30.10.2018-03.11.2018), IV. Ines Internatıonal Academic Research Congress (ınes - 2018), 2018

"Investıgatıon of The Effect of Some Herbal Extracts On Erythrocyte Dıstrıbutıon Wıdths Of BroılerInduced By Heat Stress", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Mehmet Gül, Kübra Çinar Topçu, (25.04.2018-27.04.2018), 1st Internatıonal Gap Agrıculture And Lıvestock Congress, 2018

"Artemisia dracunculus L. alleviaties negative effects of stocking density in laying hens", Hacer Kaya, Musa Karaalp, Özgür Kaynar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Bahri Bayram, (24.04.2019-27.04.2019), 1st Internatıonal Ercıyes Agrıculture, Anımal Food Scıences Conference (aganfos-2019), 2019

"Atlarda Bazı Adipokin (Visfatin, Asprosin, Progranulin) ve EnerjiRegülasyonunda Rolü Bulunan İrisin, Preptin, Adropin Hormonları ve Beyin Kaynaklı Nötrofik Faktör (Bdnf) Seviyesi Üzerine Irk Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Sevil Bayraktar, Ayten Aşkın Kılınç, Tahsin Uzun (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"Effects of Essential Oil Mixture to some Hematological Blood Parameters of Broiler Water underTemperature Stress", Emre Tekce, Bülent Bayraktar, Mehmet Gül, Kübra Çinar Topçu, (25.04.2018-27.04.2018), 1st Internatıonal Gap Agrıculture And Lıvestock Congress, 2018

"Investigation of the Effect of Some Plant Extracts on Serum Lipase Used in Drinking Waters atDifferent Rates in Heat Stress Induced Broilers", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Mehmet Gül, Kübra Çinar Topçu, (25.04.2018-27.04.2018), 1st Internatıonal Gap Agrıculture And Lıvestock Congress, 2018

"YUMURTACI TAVUKLARDA KEKİK UÇUCU YAĞININ (Origanum syriacum L.)PERFORMANS PARAMETRELERİ, YUMURTA KALİTE KRİTERLERİ,OKSİDATİF STRES VE BAĞIRSAK MORFOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ", Mehmet Gül, Emre Yılmaz, Betül Apaydın Yıldırım, Gürkan Sezmiş, Adem Kaya, Sema Timurkaan, Süleyman Ercüment Önel, Emre Tekce, (04.12.2019-06.12.2019), Atavet 1. International(2. International Participants) Student Congress, 2019

"Effects of Origanum Syriacum Essential Oil to Biochemical and Hematological Blood Parameters of Broiler Fed under Temperature Stress", Emre Tekce, Mehmet Gül, (17.05.2016-20.05.2016), 3rd Internatıonal Vetıstanbul Group Congress2016 Sarajevo, 2016

"Effects on some performance parameters of Origanum Syriacum oil added to the ration of broilers under heat stress", Mehmet Gül, Emre Tekce, (17.05.2016-20.05.2016), 3rd Internatıonal Vetıstanbul Group Congress2016 Sarajevo, 2016

"Kanatlı beslemede b glukanların kronikenterritise karşı kullanımı", Mehmet Akif Özcan, Musa Karaalp, Emre Tekce (07.09.2010-09.09.2010), Kanatlı Hayvanları Kongresi Kayseri, 2010

"Sıcaklık Stresi Uygulanan Broilerlerin Rasyonuna Farklı Seviyelerde Origanum Syriacum Uçucu Yağının İç Organ Ağırlığı ve Göğüs Eti Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkisi", Emre Tekce, Mehmet Gül, (28.09.2016-01.10.2016), 1. Uluslararası Hayvan Besleme, 2016

"Kanatlı hayvanların beslenmesinde GDO lu yemlerinkullanımı", Akif Özcan, Emre Tekce (07.09.2010), Kanatlı Hayvanları Kongresi Kayseri

"Effects of Origanum Syriacum Essential Oil to Broiler s Meat Quality and Antioxidant Parameters Fed under Temperature Stress", Emre Tekce, Mehmet Gül, (17.05.2016-20.06.2016), 3rd Internatıonal Vetıstanbul Group Congress2016 Sarajevo, 2016

"β-KAROTEN MOLEKÜNÜN FİZYOLOJİSİ, BİYOLOJİK ETKİLERİ VE FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, (04.05.2018-05.05.2018), ıı Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"GHRELİN HORMON FİZYOLOJİSİ VE ENDOKRİNOLOJİK, FİZYOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, (30.10.2018-03.11.2018), İnes 2018, 2018

"Poultry", Investigation of the Effects of Some Herbal Extracts Used in Different Ratios on Meat Fatty Acid Profile Level in Experimental Heat Stress Created in Broilers, IntechOpen, Prof. Xiaojun Liu and Dr. Hong Li, 978-1-78923-819-8, 1-12, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019", Enerji Homeostazisinin Düzenlenmesinde Ghrelin, EKİN YAYINEVİ, BÜLENT KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 359-365, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019", İrisin Hormonu Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisininİncelenmesi, EKİN YAYINEVİ, Bülent KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 355-358, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Bilim ve Teknoloji Araştırmaları 2019", HAYVANLARDA β-KAROTEN KULLANIMI VE FİZYOLOJİKETKİLERİNİN İNCELENMESİ, Çizgi Kitabevi, Çiftci Sabahattin, 978-605-196-339-6, 156-160, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019", Kemik Metabolizmasının Hormonal Regülasyonu, EKİN YAYINEVİ, BÜLENT KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 366-372, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"SAĞLIK BİLİMLERİ ÇALIŞMALARI 2018", SICAKLIK STRESİNİN KANATLI BESLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ, ÇİZGİ KİTABEVİ, Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT, 978-605-196-228-3, 90-98, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Hayvan Beslemede Mikroorganizmaların Etkinliği", Yemlerde Mikrobiyolojik Kontaminasyonlar, Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Prof. Dr. Pınar TATLI SEVEN, 2149-5718, 24-33, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"SAĞLIK BİLİMLERİ ÇALIŞMALARI 2018", MORİNGA OLİFERA BİTKİSİNİN KANATLILARDA KULLANIMI VEBESLENME BESİ PERFORMASI, Çizgi Kitabevi Yayınları, Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT, 978-605-196-228-3, 99-107, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme", Önlisans, Türkçe, 3

"Anatomi", Önlisans, Türkçe, 4

"Deney Hayvanları ve Hayvan Refahı", Önlisans, Türkçe, 2

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 2

"Anatomi", Önlisans, Türkçe, 3

"Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel Zotekni", Önlisans, Türkçe, 2

"Reprodüktüf Sürü Sağlığı", Önlisans, Türkçe, 2

"Anatomi ıı", Önlisans, Türkçe, 3

"Zootekni", Önlisans, Türkçe, 2

"Suni Tohumlama", Önlisans, Türkçe, 2

"Farmakoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Anatomi", Önlisans, Türkçe, 2

"Cayır Mera Yem Bitlileri", Lisans, Türkçe, 3

"Genel Kimya", Lisans, Türkçe, 5

"Laboratuvar Kimyası", Lisans, Türkçe, 2

"Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bilimsel Araştırma Teknikleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Yem Katkı Maddeleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları", Yüksek Lisans, Türkçe, 2

"Hayvan Besleme Biyokiyası", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Bölüm Başkanı"

"Hayvan Besleme Bilim Derneği", Üye

"Erzurum Kadakcıoğlu", SORUMLU YÖNETİCİ, 2007-2009, Diğer

"Erzurum Carrefoursa", SORUMLU YÖNETİCİ, 2009-2010, Diğer

"Şavşat Tarım il Müd", VETERİNER HEKİM, 2010-2010, Diğer

"Best Researcher in veterinary medicine", World Research Counciland and United Medical Council, Kamu, Hindistan

"Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik", TÜBİTAK, Kamu, Türkiye

"Uluslararas Bilimsel Yayınları Teşvik Program çerçevesinde", TÜBİTAK, Kamu, Türkiye

"Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Keklik Ve Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Dozlarda İlave Edilen Probiyotik Ve Moringa Olifera Uçucu Yağının Besi Performansı, Bağırsak Mikroflorası Ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.12.2018-17.02.2020, 10, 000 TÜRK LİRASI

"Farklı Yerleşim Sıklığında Barındırılan Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Tarhun (Artemicia dracunculus) İlavesinin Performans ve Yumurta Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-19.07.2018, 13, 455 TÜRK LİRASI

"Atlarda Bazı Adipokin (Visfatin, Asprosin, Progranulin) ve Enerji Regülasyonunda rolü bulunan İrisin, Adropin hormonları ve Beyin Kaynaklı Nötrofik Faktör (BDNF) Seviyesi, Hematolojik ve Lipit, Metabolik Profili Üzerine Yaş, Cinsiyet, Irk, Vücut Kondüsyon Skoru Etkisinin İncelenmesi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 26.12.2018-27.03.2019, 13000 TÜRK LİRASI

"Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Etçi Piliçlerde Origanum Syriacum Uçucu Yağının Performans Antioksidan Potansiyeli Lipid Profili Bağırsak Mikroflorası Ve Et Kalitesine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.10.2013-01.05.2015, 15000 TÜRK LİRASI

"Bayburt İlinde Yetiştiştirilen Koç Katım Dönemi Öncesindeki Koyunlarda Serum Apelin Üzerine Irk ve Vücut Kondisyon Skorunun Etkisinin incelenmesi", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 12.12.2017-15.08.2018, 5900 TÜRK LİRASI

"Sıcaklık stresi altında beslenen broylerlerin içme sularına Farklı Seviyelerde ilave edilen uçucu yağ asidi karışımının besi performansı, kan serumu, et kalitesi ve bağırsak mikroflorası üzerine etkileri", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 26.11.2017-04.06.2018, 9441 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Yardımcı Doçent Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 Yardımcı Doçent Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Gümüşhane Üniversitesi
2010 Öğretim Görevlisi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Gümüşhane Üniversitesi
2007 - 2015 Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (dr) (veteriner), Atatürk Üniversitesi
2002 - 2007 Lisans Veteriner Fakültesi Veteriner PR., Kafkas Üniversitesi