Mobile Logo Uygulamalı Bilimler Fakültesi
EĞİTİM-ÖĞRETİM, YATAY GEÇİŞ, İNTİBAK VE BURS KOMİSYONU
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doçent Doktor Zehra CAN Üye
Doçent Doktor Emre TEKCE Üye
Doktor Öğretim Üyesi Betül GIDIK Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı