Doktor Öğretim Üyesi Betül Gıdık

"Çorum İli Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Kalecik Karası Üzüm (Vitis vinifera L.) ÇeşidininÇekirdek Yağ Asidi Kompozisyonu", Betül Gıdık, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2020

"VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANINDA DOĞAL OLARAK YETİŞEN Brassicaceae ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ", Abdurrahman Sefalı, Murat Ünal, Betül Gıdık, Bahçe, 2020

"Vermikompostun Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerine Etkisi", Volkan Gül, Betül Gıdık, Ümit Girgel, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019

"CONSUMPTION OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS COLLECTED FROM NATURE IN BAYBURT", Bora Göktaş, Betül Gıdık, Research Studıes Anatolıa Journal, 2019

"DETERMINATION OF ANTIOXIDANT, ANTIMICROBIAL ACTIVITIES, PHENOLIC COMPOUNDS OF WILD ROSA L. SPECIES BAYBURT, TURKEY", Betül Gıdık, Zeynep Akar, Zehra Can, Abdurrahman Sefalı, Ömer Ertürk, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2019

"Study of wild plant species of Brassicaceae family in Bayburt region of Turkey", Betül Gıdık, Volkan Gül, Abdurrahman Sefalı, Pakistan Journal of Botany, 2019

"Türkiye’de Ayçiçeği, Soya, Kolza ve Aspir Üretimindeki Gelişmeler", Betül Gıdık, Meltem Altıntop, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2019

"Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları", Betül Gıdık, Özlem Göktaş, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2019

"Brassica juncea, Brassica napus, Sinapis alba ve Camelina sativa’nın YAĞ İÇERİĞİ VEYAĞ ASİTLERİ KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ", Betül Gıdık, Fadul Önemli, Bahçe Dergisi, 2019

"The wild plant species of Brassicaceae Familya, in Thrace of Turkey", Betül Gıdık, Fadul Önemli, Evren Cabi, Biological Diversity And Conservation, 2016

"Yabani Hardal Yağının Fizikokimyasal Özellikleri ve Biyodizel Endüstrisinde Değerlendirme Olanakları", Ümit Geçgel, Betül Gıdık, Fadul Önemli, Demet Apaydın, Biyoyakıt Dünyası, 2016

"Genetic Diversity in Commercial Rapeseed (Brassica napus L.) Varieties From Turkey as Revealed by RAPD", Özlem Özbek, Betül Gıdık, Notulae Scientia Biologicae, 2013

"Çörek Otu (Nigella sativa) Bitkisinin Tıbbi ve Aromatik Özellikleri", Betül Gıdık, (07.12.2018-09.12.2018), Umtebıv.uluslararasımesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018

"ANTİVİRAL ANTİDEPRESAN, ANTİSEPTİK, ANTİBAKTERİYEL BİR ETKİYE SAHİP LAVANDULA OFFİCİNALİS BİTKİSİNİN İNCELENMESİ", Betül Gıdık, (25.08.2018-26.08.2018), 1. Uluslararasımulti Disipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"Determination of Field Weed Species of Brassicaceae Family in Bayburt Province", Abdurrahman Sefalı, Betül Gıdık, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Factors Affecting Seed Yield in Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)", Betül Gıdık, Tuğçe Kutay, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"ANTİKANSEROJENİK ANTİDİYABETİK VE ANTİOKSİDAN BİR ETKİYE SAHİP MUCİZEVİ BİTKİ MORİNGA OLEİFERA BİTKİSİNİN İNCELENMESİ", Betül Gıdık, (25.08.2018-26.08.2018), 1. Uluslararasımulti Disipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"Fatty acid composition of variety of Ürgüp Sivrisi pumpkin seeds", Betül Gıdık, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Yabani Hardal Yağının Fizikokimyasal Özellikleri ve Biyodizel Endüstrisinde Değerlendirme Olanakları", Ümit Geçgel, Betül Gıdık, Fadul Önemli, Demet Apaydın, (27.09.2015-30.09.2015), Samsun 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, 2015

"The Distribution of the World’xxs Most Grown Geophytes in Bayburt Region", Abdurrahman Sefalı, Betül Gıdık, (19.09.2019-21.09.2019), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"TARHUN (ARTEMİSİA DRACUNCULUS L.) BİTKİSİNİN KULLANIM ALANLARI", Betül Gıdık, Özlem Göktaş, (07.12.2018-09.12.2018), Umtebıv.uluslararasımesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018

"BAYBURT’TA YAYILIŞ GÖSTEREN ALLİUM SP. TÜRLERİNİN MORFOLOJİK VE EKOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ", Abdurrahman Sefalı, Betül Gıdık, Zehra Can, (06.12.2019-08.12.2019), Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2019

"Uses and Benefits of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)", Betül Gıdık, Tuğçe Kutay, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Fatty acid composition of Kalecik Karası grape seed that belongs to Vitis vinifera", Betül Gıdık, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"KETENCİK (CAMELİNA SATİVA) BİTKİSİNİN EKONOMİK ÖNEMİ", Betül Gıdık, Özlem Göktaş, (07.12.2018-09.12.2018), Umtebıv.uluslararasımesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018

"The Impact of Natural Disasters and Environmental Pollution on Agricultural Lands", Uğur Serencam, Betül Gıdık, Hüseyin Serencam, (27.06.2018-29.06.2018), 1. Internatıonal Technologıcal Scıences And Desıgn Symposıum, 2018

"Genetik Mühendisliği Uygulamalarının Bitki Islahında Kullanılması", Betül Gıdık, (21.09.2017-23.09.2017), II. International Conference on Advenced Engineering Technologies, 2017

"Determination of GeneticVariation in Commercial Varieties of Canola (Brassica napus) By RAPD Analysis", Özlem Özbek, Betül Gıdık, (03.09.2012-07.09.2012), 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012

"Evaluation of Wild Mustard (Sinapis Sp.)Genotypes and Some Brassica Species For Oil Content and Fatty Acid CompositionUnder Field Conditions", Betül Gıdık, Fadul Önemli, (16.05.2017-18.05.2017), 2nd Internatıonal Balkan Agrıculture Congress, 2017

"Trakya Bölgesi Doğal Florasında Yetişen Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.) Genotiplerinin ISSR Yöntemi ile Moleküler Karakterizasyonu", Betül Gıdık, Özlem Özbek, Fadul Önemli, (02.09.2015-04.09.2015), 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, 2015

"Vermikompost Gübre Uygulanan Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinin Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerine Etkisi", Volkan Gül, Betül Gıdık, Ümit Girgel, (30.11.2018-03.11.2018), IV. Ines Internatıonal Academic Research Congress, 2018

"Ayçiçeği Bitki Atık Küllerinin Bitki Besin Elementlerinin Belirlenmesi", Volkan Gül, Betül Gıdık, (03.05.2018-06.05.2018), Internatıonal Agrıculture Congress, 2018

"Kız çocukları ve kadınların eğitiminin önemi", Betül Gıdık, Hüseyin Serencam, (13.12.2017-13.12.2017), Yök Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu, 2017

"BAYBURT KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN YABANİ HARDAL (SİNAPİS ARVENSİS) BİTKİSİNİN AGRONOMİK ÖZELLİKLERİ", Betül Gıdık, Fadul Önemli, Volkan Gül, Ümit Girgel, (07.12.2018-09.12.2018), 4th International Congress on Vocational And Technical Sciences, 2018

"Evaluation of Some Agronomic Characters in Thrace Region Flora Wild Mustard (Sinapis sp.) Genotypes Under Natural Flora and Field Conditions", Betül Gıdık, Fadul Önemli, (16.05.2017-18.05.2017), 2nd International Balkan Agriculture Congress, 2017

"The Relationship Between Environmental Pollution and Natural Disasters", Betül Gıdık, Uğur Serencam, Hüseyin Serencam, (27.06.2018-29.06.2018), 1. Internatıonal Technologıcal Scıences And Desıgn Symposıum, 2018

"The relationship between environmental pollution and natural disasters", Betül Gıdık, Uğur Serencam, Hüseyin Serencam, (27.06.2018-29.06.2018), 1. International Technological Sciences And Design Symposium (ıtesdes-18), 2018

"Moleküler Genetik Karakterizasyonda Kullanılan Markör Çeşitlerinin Avantajları ve Sınırlılıkları", Betül Gıdık, (21.09.2017-23.09.2017), II. International Conference on Advenced Engineering Technologies, 2017

"Detectıon Of Some Wıld Specıes Belongıng To Brassıcaceae Famıly In Bayburt Regıon Of Turkey", Betül Gıdık, Volkan Gül, Abdurrahman Sefalı, (25.04.2018-27.04.2018), 1. Internatıonal Gap Agrıculture Lıvestock Congress, 2018

"GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN TUTUNDURMA ÇALIŞMALARI: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA", Bora Göktaş, Volkan Gül, Betül Gıdık, Özlem Tuylu (05.07.2018-05.08.2018), 2. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2018

"New Horizons in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences", CHAPTER 6 DETERMINATION OF PODS PROPERTIES ANDYIELD QUANTITY OF PEA VARIETIES ANDLINES (PISUM SATIVUM L.), Gece Kitaplığı, Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞANProf. Dr. Nigar YARPUZ-BOZDOĞAN, 978-605-80229-7-3, 100-112, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"TIBBI VE AROMATIK BITKILER:UÇUCU YAGLI BITKILER", LAVANDULA OFFİCİNALİS BİTKİSİNİN TIBBİ VE AROMATİKÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, Iksad Publications - 2018, Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık, 978-605-7923-53-0, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"TIBBİ VE AROMATİKBİTKİLER:UÇUCU YAĞLI BİTKİLER", BAZI SALVİA L. TÜRLERİ VE UÇUCU YAĞ İÇERİKLERİ, Iksad Publications - 2018©, Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık, 978-605-7923-53-0, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR", DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNİN TUTUNDURULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR, EKİN YAYINEVİ, DR. ALİ APALI, 978-605-327-792-7, 115-127, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Tıbbi Bitkisel Ürünler", Önlisans, Türkçe, 2

"Endüstri Bitkileri", Lisans, Türkçe, 2

"Tarla Bitkileri", Lisans, Türkçe, 3

"Bitki Fizyolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Genel Biyoloji", Lisans, Türkçe, 3

"İşletme Bilimine Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Girişimcilik", Lisans, Türkçe, 2

"Yaşlılarda Bulaşıcı Hastalıklar", Lisans, Türkçe, 2

"Halk Sağlığı", Lisans, Türkçe, 2

"Biyokimya", Lisans, Türkçe, 3

"Tarla Bitkilerinde Organik Tarım ve Uygulamaları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tıbbi Aromatik Bitkilerde Organik Tarım ve Uygulamaları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Endüstri Bitkilerinde Organik Tarım", Yüksek Lisans, Türkçe, 2

"Bitki Moleküler Genetiği", Yüksek Lisans, Türkçe, 2

"Tarla Bitkilerinde Organik Tarım", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Yağ Bitkilerinde Organik Tarım ve Uygulamaları", Yüksek Lisans, Türkçe, 2

"Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Organik Tarım ve Uygulamaları", Yüksek Lisans, Türkçe, 2

"Bitki Islahı", Yüksek Lisans, Türkçe, 2

"Enerji Bitkileri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İleri Bitki Islahı", Doktora, Türkçe, 3

"Bitki Islahında Biyoteknolojik Uygulamalar", Doktora, Türkçe, 3

"Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Farklı Dozlarda Uygulanan Solucan Gübresinin Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Ögelerine Etkisi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 13.12.2017-13.12.2018, 6, 382.27

"Yabani Hardal (Sinapis sp.) Bitkisinin Biyodizel Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 22.01.2018-22.01.2019, 7, 385.26 TÜRK LİRASI

"Farklı Sıra Aralıklarında Yazlık ve Kışlık Ekilen Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)’ın Verim, Verim Unsurları ve Biyodizel Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi ve Adaptasyonunun Belirlenmesi", Bursiyer, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 15.10.2013-15.10.2015

"Trakya Bölgesi Florasındaki Yabani Hardal Sinapis sp Genotiplerinin Moleküler ve Morfolojik Karakterizasyonu Tarla Koşullarındaki Verimi İle Kalite Unsurlarının Değerlendirilmesi", Profesör, Namık Kemal Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 27.11.2013-11.10.2016, 7997, 26 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Doktor Öğretim Üyesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2016 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri (dr), Namık Kemal Üniversitesi
2009 - 2012 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji (yl) (tezli), Hitit Üniversitesi
2005 - 2009 Lisans Çorum Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji PR., Gazi Üniversitesi