Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doçent Doktor
Fakülte
Uygulamalı Bilimler
Bölüm
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Çalışma Grupları
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı, Kimya, Biyokimya

Makamlar

Ana Bilim Dalı Başkanı, Kimya Tezli YL Programı
Ana Bilim Dalı Başkanı Temsilci, Kimya Ana Bilim Dalı

Görevlendirmeler

Doçent Doktor, Kimya Tezli YL Programı

İletişim

e-Posta
zcan[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-1153, 2549
Faks
(458) 333-2043, (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk