Öğrenim Bilgileri

  1. Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Lisans-Anadal, 2003 - 2007
  2. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2007 - 2010
  3. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (DR), Doktora, 2011 - 2014
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk