İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ
Bayburt Üniversitesi 2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı İyileştirici / Önleyici Faaliyet Formları:

 Bayü Öğrenciler İyileştirici / Önleyici Faaliyet Formu
 Bayü İdari Personel İyileştirici / Önleyici Faaliyet Formu
 Bayü Dış Paydaşlar İyileştirici / Önleyici Faaliyet Formu
 Bayü Diğer Hizmetler İyileştirici / Önleyici Faaliyet Formu
 Bayü Akademisyenler İyileştirici / Önleyici Faaliyet Formu
 Bayü 5.Dede Korkut Şenlikleri İyileştirici / Önleyici Faaliyet Formu
Yayın Tarihi: 
Yukarı