Mobile Logo Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
MEVZUAT
KANUNLAR
  Yükseköğretim Kanunu (2547 Sayılı Kanun)
   2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun İlgili Hükümleri

YÖNETMELİKLER
  Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

YÖNERGELER

  Bayburt Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi
  Yükseköğretim Kalite Kurulu İtiraz ve Şikayet Yönergesi
  Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi
  Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu Yönergesi

USUL VE ESASLAR
   Akredite Program Bilgilerinin Toplanması ve Kabulü Hakkında Usul ve Esaslar
   Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar 
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı